Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2GER2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz 4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności słuchania, czytania oraz pisania w kontekstach zawodowych na poziomie A1

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia języka niemieckiego ogólnego i biznesowego.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności słuchania, czytania oraz pisania w kontekstach zawodowych na poziomie A1

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia języka niemieckiego ogólnego i biznesowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka niemieckiego; przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymagania wstępne : brak

Rok studiów/ semestr: II rok/ IV semestr

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h - ćwiczenia

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

z udziałem prowadzącego: 1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 1 pkt ECTS

Literatura:

LIteratura podstawowa:

Farmache A., Grosser R. et al. (2015): DaF im Unternehmen. Stuttgart: Klett-Verlag.

Braun B., Doubek M. et al. (2013): DaF kompakt. Stuttgart: Klett-Verlag.

Literatura uzupełniająca:

Dreke M., Lind W. (2011): Wechselspiel neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

Dallapiazza R.- M., von Jan E., Blüggel B., Schümann A. (2014): Tangram aktuell. München: Hueber-Verlag.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie języka biznesu na poziomie podstawowym odpowiadającym wymaganiom określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

(E1_U11/GER_UO1)

2. Student potrafi zaprezentować firmę, dane statystyczne, strukturę firmy w języku obcym. (E1_U11, E1_U10/GER_UO1, GER_U02)

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie. (E1_K02/GER_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze.

Testy cząstkowe i/ lub semestralne.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.