Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XFPR#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The assumption of the course is to provide advanced knowledge in the field of corporate finance and legal regulations in this area, factors determining their functioning, ways of analyzing this area and the practical application.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is:

- presentation of advanced issues related to the corporate finances,

- familiarizing students with the advanced concepts and principles of financial management of corporate,

- provide students with advanced knowledge in solving problems related to financial analysis and corporate planning,

- providing students with advanced knowledge in the field of obtaining financial resources and managing the property and capital structure.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Field of study and discipline: Field of study: Economic sciences

Discipline: Economics & Finances

Entry requirements (the so-called sequential system of classes and examinations): none

The number of teaching hours with the division into the forms of teaching:

Lecture: 30h

Class: 30h

Teaching methods:

Lecture: a lecture supported by multimedia presentations, the use of forms that activate students (e.g. conversation)

Class: solving tasks and examples using the applicable legal solutions (individualyl and in groups), the use of the case study method

ECTS points: 6 points

Balance of student workload:

Lectures: 30h

Exercises: 30h

Preparation for exercise: 30h

Studying literature: 30h

Participation in consultations: 8h

Preparation for the exam/credit: 20h

Exam: 2h

TOTAL student workload in hours: 150:

Quantitative indicators:

Student workload related to the classes:

1. Require the direct participation of the teacher

Number of hours: 70 h, ECTS: 2,8 points

2. Of a practical nature:

Number of hours: 32h, ECTS: 1,28 points.

Literatura:

1. J. Berk, P. DeMarzo, Corporate Finance, 5th ed., Stanford University, Pearson Education, 2019.

2. T.R. Robinson, E. Henry, W.L. Pirie, M.A. Broihahn, International financial analysis statements, CFA Institute, Wiley, New Jersey 2015.

3. T. Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2017.

4. IFRS, IFRS Standards, [online], https://www.ifrs.org/.

5. A. Damodaran, Applied Corporate Finance, 7th ed., John Wiley & Sons, 2015.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE, the graduates knows and understands:

2XFPR # E_W01 - at an advanced level key issues of corporate finance field - KP6_WG1

2XFPR # E_W02 - at an advanced level mathematical, statistical, econometric and prognostic methods as well as IT tools for collecting, analyzing and presenting data explaining complex economic and social relationships used in the area of ​​corporate finance - KP6_WG5

2XFPR # E_W03 - at an advanced level selected issues in the field of norms and rules (organizational, legal, ethical, etc.) organizing economic structures and institutions, regularities that govern them and their sources of change and methods of operation, taking into account demographic, geographic, spatial and financial conditions having an impact on the company's finances - KP6_WG6

SKILLS:

2XFPR # E_U01 - can use the knowledge he has in the field of company finance, analyze and interpret the causes and course of specific economic processes and phenomena, including historical, demographic and geographic terms in the area of ​​corporate finance - KP6_UW1

2XFPR # E_U02 - can properly select data to analyze and forecast specific social processes and phenomena (including economic, legal, cultural, political) with the use of appropriate statistical and econometric methods and tools, advanced information and communication techniques used in corporate finance - KP6_UW2

2XFPR # E_U03 - can plan and organize individual and team work, including the preparation of written works and multimedia presentations devoted to a specific issue in the field of corporate finance - KP6_UO1

2XFPR # E_U04 - can use the acquired knowledge to analyze and resolve specific problems, proposing appropriate solutions, including in the field of management and economics of the enterprise and its finances - KP6_UU2

SOCIAL COMPETENCE:

2XFPR # E_K01 - is able to critically evaluate the knowledge and content received due to the dynamics of market and social processes taking place in the world, including social and economic policy, finance and law used in the company's finances - KP6_KK1

2XFPR # E_K02 - is able to recognize the importance of knowledge in the field of corporate finance in solving specific cognitive problems, including consulting experts through the use of specialized national and international expertise and reports - KP6_KK2

2XFPR # E_K03 - is capable of solving specific cognitive and practical problems based on a critical assessment of knowledge and information gathered in the field of corporate finance - KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lectures:

The condition for admission to the exam is passing the classes.

EXAM - (minimum 51% points to pass)

Class:

The condition for passing the classes is min. 86% of class attendance and obtaining min. 51% points from the test and in general from the classes.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Julita Paszko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Julita Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Pełny opis:

The assumption of the course is to provide advanced knowledge in the field of corporate finance and legal regulations in this area, factors determining their functioning, ways of analyzing this area and the practical application of the above principles.

Literatura:

1. J. Berk, P. DeMarzo, Corporate Finance, 5th ed., Stanford University, Pearson Education, 2019.

2. T.R. Robinson, E. Henry, W.L. Pirie, M.A. Broihahn, International financial analysis statements, CFA Institute, Wiley, New Jersey 2015.

3. T. Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2017.

4. IFRS, IFRS Standards, [online], https://www.ifrs.org/.

5. A. Damodaran, Applied Corporate Finance, 7th ed., John Wiley & Sons, 2015.

Uwagi:

"In accordance with the Decision No. 6/2022 of the Dean of the Faculty of Economics and Finance of the University of Bialystok of February 14, 2022 on the temporary change of the form of lectures at the Faculty of Economics and Finance of the University of Bialystok from direct contact to synchronous form, from February 26, 2022 to April 3, 2022 r. lectures are conducted with the use of distance learning methods and techniques, using the eduPortal platform. "

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Andrzejczyk, Zofia Karczewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The assumption of the course is to provide advanced knowledge in the field of corporate finance and legal regulations in this area, factors determining their functioning, ways of analyzing this area and the practical application of the above principles.

Literatura:

1. J. Berk, P. DeMarzo, Corporate Finance, 5th ed., Stanford University, Pearson Education, 2019.

2. T.R. Robinson, E. Henry, W.L. Pirie, M.A. Broihahn, International financial analysis statements, CFA Institute, Wiley, New Jersey 2015.

3. T. Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2017.

4. IFRS, IFRS Standards, [online], https://www.ifrs.org/.

5. A. Damodaran, Applied Corporate Finance, 7th ed., John Wiley & Sons, 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)