Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny a przedsiębiorstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XSTP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny a przedsiębiorstwo
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu z sektorem przedsiębiorstw.Ćwiczenia przedstawiają podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki sektora samorządowego i sektora prywatnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr – trzeci

Liczba godzin – 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, dyskusja na zadane tematy.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - 3 pkt ECTS (75 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,8 pkt (20 godz.)

Literatura:

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.

K. Krukowski, Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn 2006.

A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2008

Z. Bukowski, S. Kamosiński, Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

R. Gawłowski, P. Machalski, K. Makowski, Samorząd terytorialny w systemie administracji publiczne, CeDeWu, Warszawa 2017

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

STP_W01 student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa (EIA_W09)

STP_W01 student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych (EIA_W11)

STP_U01 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (EIA_U02)

STP_U02 student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając niezbędne treści (EIA_U08)

STP_K01 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych (EIA_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest:

1. obecność na zajęciach (1 nieobecność nieusprawiedliwiona jest dozwolona)

2. wykonanie i zaprezentowanie prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat (max 5 pkt)

3. napisanie 2 kolokwiów (każde kolokwium max 10 pkt.).

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z prezentacji oraz 2 kolokwiów. Maksymalnie student może uzyskać 25 punktów:

Punktacja ocen:

13 pkt. - 15 pkt - 3

16 pkt. - 17 pkt. - 3+

18 pkt. - 21pkt. - 4

22 pkt. - 23 pkt. - 4+

24 pkt. - 25 pkt. - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyn
Prowadzący grup: Anna Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu z sektorem przedsiębiorstw.Ćwiczenia przedstawiają podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki sektora samorządowego i sektora prywatnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr – trzeci

Liczba godzin – 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, dyskusja na zadane tematy.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - 3 pkt ECTS (75 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,8 pkt (20 godz.)

Literatura:

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.

K. Krukowski, Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn 2006.

A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2008

Z. Bukowski, S. Kamosiński, Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

R. Gawłowski, P. Machalski, K. Makowski, Samorząd terytorialny w systemie administracji publiczne, CeDeWu, Warszawa 2017

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyn
Prowadzący grup: Anna Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu z sektorem przedsiębiorstw.Ćwiczenia przedstawiają podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki sektora samorządowego i sektora prywatnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr – trzeci

Liczba godzin – 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, dyskusja na zadane tematy.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - 3 pkt ECTS (75 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,8 pkt (20 godz.)

Literatura:

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.

K. Krukowski, Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn 2006.

A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2008

Z. Bukowski, S. Kamosiński, Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

R. Gawłowski, P. Machalski, K. Makowski, Samorząd terytorialny w systemie administracji publiczne, CeDeWu, Warszawa 2017

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.