Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka dystrybucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LDYS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka dystrybucji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu uwarunkowań procesu dystrybucji oraz wszechstronna analiza powiązań między logistyką a dystrybucją..

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia poświęcone zagadnieniom logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy logistyką a dystrybucją. Omówiona zostanie także struktura kanałów dystrybucji, strategie zarządzania łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta w ujęciu logistycznym. Poruszony również zostanie międzynarodowy kontekst logistyki dystrybucji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandra Łapko, Natalia Wagner Logistyka dystrybucji : trendy - wyzwania - przykłady. CeDeWu, Warszawa 2019.

2. Stanisław Smyk, Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

3. Stanisław Smyk, Obsługa logistyczna. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

4. Marzena Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji : pomiar, ocena, strategie. Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

5. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji . Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

6. Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji. : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

3LDYS _W02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia poświęcone zagadnieniom logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy logistyką a dystrybucją. Omówiona zostanie także struktura kanałów dystrybucji, strategie zarządzania łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta w ujęciu logistycznym. Poruszony również zostanie międzynarodowy kontekst logistyki dystrybucji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandra Łapko, Natalia Wagner Logistyka dystrybucji : trendy - wyzwania - przykłady. CeDeWu, Warszawa 2019.

2. Stanisław Smyk, Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

3. Stanisław Smyk, Obsługa logistyczna. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

4. Marzena Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji : pomiar, ocena, strategie. Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

5. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji . Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

6. Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji. : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia poświęcone zagadnieniom logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy logistyką a dystrybucją. Omówiona zostanie także struktura kanałów dystrybucji, strategie zarządzania łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta w ujęciu logistycznym. Poruszony również zostanie międzynarodowy kontekst logistyki dystrybucji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandra Łapko, Natalia Wagner Logistyka dystrybucji : trendy - wyzwania - przykłady. CeDeWu, Warszawa 2019.

2. Stanisław Smyk, Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

3. Stanisław Smyk, Obsługa logistyczna. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

4. Marzena Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji : pomiar, ocena, strategie. Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

5. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji . Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

6. Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji. : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.