Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LLSP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka społeczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza odnośnie procesów logistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań logistyki społecznej oraz warunków sprawności procesu logistycznego we współczesnym systemie społeczno- gospodarczym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, III rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, analiza studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8h

- udział w konsultacjach: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 37,5h- 1,50 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 15h- 0,60 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak- Mędelska M., Logistyka społeczna: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

Kauf S., Płaczek E., Sadowaki A, Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum logistyki, "Difin", Warszawa 2016,

Szymonik A., Security in logistic systems, Lodz University of Technolofy Monographs, Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

3LLSP_U01- Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w łańcuchach logistycznych, E1_U01;

3LLSP_U02- Absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie procesów logistycznych, E1_U02;

3LLSP_U03- Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów w zakresie logistyki społecznej, proponując odpowiednie ich rozwiązania, E1_U07.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3LLSP_K01- Absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić umiejętności w zakresie logistyki społecznej, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (MS Teams) (30p.) i kolokwium (BB) (20p.):

dostateczna (3) 26 – 30

dostateczna plus (3,5) 31 – 35

dobra (4) 36 – 40

dobra plus (4,5) 41 – 45

bardzo dobra (5) 46 – 50

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań logistyki społecznej oraz warunków sprawności procesu logistycznego we współczesnym systemie społeczno- gospodarczym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, III rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, analiza studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8h

- udział w konsultacjach: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 37,5h- 1,50 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 15h- 0,60 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak- Mędelska M., Logistyka społeczna: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

Kauf S., Płaczek E., Sadowaki A, Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum logistyki, "Difin", Warszawa 2016,

Szymonik A., Security in logistic systems, Lodz University of Technolofy Monographs, Łódź 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań logistyki społecznej oraz warunków sprawności procesu logistycznego we współczesnym systemie społeczno- gospodarczym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, III rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, analiza studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8h

- udział w konsultacjach: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 37,5h- 1,50 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 15h- 0,60 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak- Mędelska M., Logistyka społeczna: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

Kauf S., Płaczek E., Sadowaki A, Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum logistyki, "Difin", Warszawa 2016,

Szymonik A., Security in logistic systems, Lodz University of Technolofy Monographs, Łódź 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.