Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LLSP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka społeczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza odnośnie procesów logistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań logistyki społecznej oraz warunków sprawności procesu logistycznego we współczesnym systemie społeczno- gospodarczym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, III rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, analiza studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8h

- udział w konsultacjach: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 37,5h- 1,50 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 15h- 0,60 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak- Mędelska M., Logistyka społeczna: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

Kauf S., Płaczek E., Sadowaki A, Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum logistyki, "Difin", Warszawa 2016,

Szymonik A., Security in logistic systems, Lodz University of Technolofy Monographs, Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

3LLSP_W01- Absolwent zna zależności między podmiotami logistyki społecznej, KP6_WG3;

3LLSP_W02- Absolwent zna w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze i prawidłowości w zakresie potrzeb społecznych i ich zaspokojenia przez instytucje logistyki społecznej, KP6_WG4;

3LLSP_W03- Absolwent zna wybrane zagadnienia z zakresu modeli logistyki społecznej, KP6_WG8;

UMIEJĘTNOŚCI:

3LLSP_U01- Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w łańcuchach systemu logistyki społecznej, KP_UW2;

3LLSP_U02- Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie procesów logistycznych, KP_UW3;

3LLSP_U03- Absolwent potrafi przedstawiać i oceniać opinie oraz stanowiska, a także brać udział w debacie w zakresie problematyki logistyki społecznej, KP_UK1;

3LLSP_U04- Absolwent potrafi planować i organizować pracę w zakresie analizy problematyki logistyki społecznej, KP_UO1;

3LLSP_U05- Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w zakresie analizy problematyki logistyki społecznej, KP_UO2;

3LLSP_U06- Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się w zakresie logistyki społecznej, KP_UU1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3LLSP_K01- Absolwent potrafi wypełniać zobowiązania społeczne i inicjować działania na rzecz interesu publicznego, realizując działania w zakresie logistyki społecznej, KP_KO1;

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy: aktywność na zajęciach (30p., w tym prezentacja wyników prac zespołowych) i kolokwium (20p.), aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, należy zgromadzić ponad 50% liczby punktów, tj. 26p./ 50p.;

oceny:

dostateczna (3) 26p. – 30p.

dostateczna plus (3,5) 31p. – 35p.

dobra (4) 36p. – 40p.

dobra plus (4,5) 41p. – 45p.

bardzo dobra (5) 46p. – 50p.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań logistyki społecznej oraz warunków sprawności procesu logistycznego we współczesnym systemie społeczno- gospodarczym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, III rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, analiza studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8h

- udział w konsultacjach: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 37,5h- 1,50 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 15h- 0,60 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak- Mędelska M., Logistyka społeczna: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

Kauf S., Płaczek E., Sadowaki A, Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum logistyki, "Difin", Warszawa 2016,

Szymonik A., Security in logistic systems, Lodz University of Technolofy Monographs, Łódź 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań logistyki społecznej oraz warunków sprawności procesu logistycznego we współczesnym systemie społeczno- gospodarczym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, III rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, analiza studiów przypadków.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8h

- udział w konsultacjach: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 37,5h- 1,50 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 15h- 0,60 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak- Mędelska M., Logistyka społeczna: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

Kauf S., Płaczek E., Sadowaki A, Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum logistyki, "Difin", Warszawa 2016,

Szymonik A., Security in logistic systems, Lodz University of Technolofy Monographs, Łódź 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.