Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - lektorat cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1NIE1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - lektorat cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada sie znajomość języka niemieckiego ogólnego, słownictwa, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B2, umożliwiającym poszerzenie znajomości języka w zakresie terminologii ekonomicznej.

Skrócony opis:

Lektorat języka niemieckiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka niemieckiego biznesowego i ekonomicznego.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

I rok – I semestr

Punkty ECTS

1 punkt

Bilans nakładu pracy studenta:

15 godz. – udział w zajęciach

1 godz. - egzamin

14 godz. - przygotowanie się do zajęć i udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

30 godz., 1 p. ECTS

Literatura:

Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie. Poltext 2016

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Efekty uczenia się:

KP7_UK1

KP7_UO1

KP7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

- opracowanie językowe wybranego przez siebie artykułu o tematyce związanej z ww. dziedzinami (dla chętnych, dodatkowo oceniane).

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Kryteria oceniania powyższych aktywności/zadań/prac wg skali procentowej przyjętej w SPNJO:

ocena bdb: 88-100%

ocena db+: 83-87%

ocena db: 69-82%

ocena dst+: 63-68%

ocena dst: 50-62%

ocena ndst: poniżej 50%

Lektorat kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi w parach lub indywidualnie na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych omówionych na zajęciach oraz na interakcji z egzaminatorem.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość słownictwa specjalistycznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat języka niemieckiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka niemieckiego biznesowego i niemieckiego ekonomicznego.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

I rok – I semestr

Punkty ECTS

1 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

15 godz. – udział w zajęciach

1 godz. - egzamin

14 godz. - udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30 godz., 1 p. ECTS

Literatura:

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., "Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch, Intensivtrainer, Hueber Verlag, 2015

Dallapiazza Rosa Maria, Tangram aktuell 3, edycja polska, Hueber Verlag, 2015

Perlmann-Baume Maria, Schwalb Susanne, EM neu, Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs ,Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2015

Deutsche Juristen im Gesprach: Textbuch (German Edition), München, 2000

Grabowska Małgorzata, Spychowska - Piotrowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Poltext 2016

Bęza Stanisław, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, zebrania, raporty, prezentacje, negocjacje, referaty i streszczenia, Poltext, 2018

Tuora- Swiesskott Ewa, Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen, Polltex 2013

Masiulionyte Virginia, Plausianyte Lina, Rechtssprache Deutsch, Arbeitstbuch zum bürgerlichen Recht, Vilniaus Universiteetas, 2016

Ganczar M., Rogowska B., Prawo, język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber, 2009

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w grupie międzywydziałowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.