Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1MOPC Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Międzynarodowa ochrona praw człowieka jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących praw człowieka i ich ochrony. Wykład koncentruje się w szczególności na pogłębionym omówieniu pojęcia praw człowieka, ich generacji, genezy ich ochrony, systemów (uniwersalnego, regionalnych), instytucji i organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, Rada Europy) oraz głównych aktów prawnych regulujących ochronę praw człowieka (m.in. EKPC, KPP).

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Rok studiów/semestr I rok / II semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 7 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, 2010 r., Prawa człowieka i ich ochrona;

2. Bartosz Ziemblicki, 2013 r., Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu,

3. Grażyna Michałowska, 2007 r. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej,

Uzupełniająca:

1. Zuzanna Kulińska-Kępa, 2017 r. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne: porównanie systemów ochrony

2. Izabela Zawiślińska, 2019 r., Administracja publiczna i prawa człowieka: ujęcie systemowe i międzynarodowe

3. Bogusław Pezowicz, 2006 r. Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej

4. International responsibility of business for violation of human rights - customers’ perspective / Ondrej Blažo, Mária Patakyová, 2019.

Efekty uczenia się:

1MOPC_W01 Student ma wiedzę o fundamentalnych strukturach i instytucjach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, oraz zasadach ich działania KP6_WK1

1MOPC_W02 Ma wiedzę na temat roli i miejsca człowieka w społecznym procesie gospodarowania, w szczególności w warunkach różnorodności kulturowej i konieczności współpracy, z uwzględnieniem ochrony praw człowieka KP6_WK3

1MOPC_W03 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w aspekcie ochrony praw człowieka KP6_WK6

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę daje uzyskanie co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru (punkt za pełną poprawność odpowiedzi, brak punktów minusowych). W sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 egzamin na platformie Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Międzynarodowa ochrona praw człowieka jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących praw człowieka i ich ochrony. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia praw człowieka, ich generacji, genezy ich ochrony, systemów (uniwersalnego, regionalnych), instytucji (m.in. ONZ, Rada Europy) oraz głównych aktów prawnych regulujących ochronę praw człowieka (m.in. EKPC, KPP).

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr I rok / II semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 7 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, 2010 r., Prawa człowieka i ich ochrona;

2. Bartosz Ziemblicki, 2013 r., Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu,

3. Grażyna Michałowska, 2007 r. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej,

Uzupełniająca:

1. Zuzanna Kulińska-Kępa, 2017 r. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne: porównanie systemów ochrony

2. Izabela Zawiślińska, 2019 r., Administracja publiczna i prawa człowieka: ujęcie systemowe i międzynarodowe

3. Bogusław Pezowicz, 2006 r. Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej

4. International responsibility of business for violation of human rights - customers’ perspective / Ondrej Blažo, Mária Patakyová, 2019.

Uwagi:

Pozytywną ocenę daje uzyskanie co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru (punkt za pełną poprawność odpowiedzi, brak punktów minusowych).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Międzynarodowa ochrona praw człowieka jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących praw człowieka i ich ochrony. Wykład koncentruje się w szczególności na pogłębionym omówieniu pojęcia praw człowieka, ich generacji, genezy ich ochrony, systemów (uniwersalnego, regionalnych), instytucji i organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, Rada Europy) oraz głównych aktów prawnych regulujących ochronę praw człowieka (m.in. EKPC, KPP).

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Rok studiów/semestr I rok / II semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 7 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, 2010 r., Prawa człowieka i ich ochrona;

2. Bartosz Ziemblicki, 2013 r., Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu,

3. Grażyna Michałowska, 2007 r. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej,

Uzupełniająca:

1. Zuzanna Kulińska-Kępa, 2017 r. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne: porównanie systemów ochrony

2. Izabela Zawiślińska, 2019 r., Administracja publiczna i prawa człowieka: ujęcie systemowe i międzynarodowe

3. Bogusław Pezowicz, 2006 r. Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej

4. International responsibility of business for violation of human rights - customers’ perspective / Ondrej Blažo, Mária Patakyová, 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Międzynarodowa ochrona praw człowieka jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących praw człowieka i ich ochrony. Wykład koncentruje się w szczególności na pogłębionym omówieniu pojęcia praw człowieka, ich generacji, genezy ich ochrony, systemów (uniwersalnego, regionalnych), instytucji i organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, Rada Europy) oraz głównych aktów prawnych regulujących ochronę praw człowieka (m.in. EKPC, KPP).

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Rok studiów/semestr I rok / II semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 7 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, 2010 r., Prawa człowieka i ich ochrona;

2. Bartosz Ziemblicki, 2013 r., Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu,

3. Grażyna Michałowska, 2007 r. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej,

Uzupełniająca:

1. Zuzanna Kulińska-Kępa, 2017 r. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne: porównanie systemów ochrony

2. Izabela Zawiślińska, 2019 r., Administracja publiczna i prawa człowieka: ujęcie systemowe i międzynarodowe

3. Bogusław Pezowicz, 2006 r. Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej

4. International responsibility of business for violation of human rights - customers’ perspective / Ondrej Blažo, Mária Patakyová, 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.