Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1RUS2 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Moduł II przedmioty podstawowe

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 330-MS1-1RUS1 (Język rosyjski cz. 1).

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze zrozumieniem.

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 8 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium i egzaminu 8h

egzamin 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2013.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1, Warszawa 2008.

Wrzesińska A., От А до Я, Łódź 2013.

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Экономический план развития для Индии, [online: http://inosmi.ru/world/20140520/220461604.html].

Российские каникулы и экономика, [online: http://ria.ru/economy/20121017/903459635.html].

Евросоюз на пути развития экономической и валютной интеграции, [online: http://newsland.com/news/detail/id/1447559/].

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

1RUS2_U01 potrafi komunikować się w języku rosyjskim wykorzystując przy tym specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

1RUS2_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej znajomości języka rosyjskiego, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.