Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2MTG Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w zaawansowanym stopniu, wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej zawierania i realizacji transakcji na rynkach międzynarodowych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań zawierania transakcji w handlu zagranicznym, sposobów rozliczeń międzynarodowych, mechanizmu funkcjonowania rynków międzynarodowych oraz otoczenia prawno-organizacyjnego międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot kierunkowy (moduł 3)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- przygotowanie do wykładu: 27 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 85 h

Łączny nakład pracy studenta 150 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 38, punkty ECTS 1,5

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2MTG_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, (gospodarki krajowe, przedsiębiorstwa, korporacje) w szczególności dotyczące przeprowadzania i rozliczania transakcji gospodarczych (KP6_WG2)

2MTG_W02 Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do przebiegu międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP6_WK5)

2MTG_U01 Student potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się, pogłębiać zasób posiadanej wiedzy, dotyczącej przebiegu i specyfiki międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP6_UU1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.