Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy (angielski) - specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1ANGW Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy (angielski) - specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim a w szczególności i rozumienia i stosowania specjalistycznej terminologii w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, wymiany handlowej i kultury innych krajów. Ponadto rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji a także prowadzenia debaty.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Moduł I Przedmioty kształcenia ogólnego

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Zaliczenie przedmiotu Język obcy (angielski) - lektorat 330-MS2-1ANGL

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

praca nad literaturą, prace pisemne, wypowiedzi ustne, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium i kartkówek: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

‘Business Result Upper-intermediate Student’s Book’ Michael Duckworth & Rebecca Turner, Oxford University Press

‘Professional English in Use: Finance’ Ian MacKenzie, Cambridge University Press

‘Professional English, Business: General’ Steve Flinders, Penguin

Literatura uzupełniająca

www.economist.com

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

2ANGW_U01 potrafi prowadzić debatę w języku angielskim z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

2ANGW_U02 potrafi posługiwać się językiem angielskim dla poziomu B2+ używając do tego specjalistycznej terminologii w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

1ANGW_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się w zakresie języka angielskiego, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

1ANGW_K01 jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego językowych o wymiar interdyscyplinarny KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze,

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Wypowiedzi ustne (w tym debata)

Prace pisemne i wypowiedzi oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu/wypowiedzi.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hlebowicz-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.