Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1KUB Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystywania kulturowych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podziałem kultur, źródłami powstawania stereotypów i uprzedzeń kulturowych. Omówienie obszarów biznesu międzynarodowego, na które kultury narodowe mają największy wpływ

Pełny opis:

Profil akademicki

Przedmiot kształcenia ogólnego

Rok I II stopnia

Semestr II

30 godzin wykładu

Punkty ECTS- 4

Punkty ECTS z wymaganym udziałem nauczyciela- 2, 36

Metoda: wykład z wykorzystaniem multimediów

Literatura:

Podstawowa:

Ch. Hampden-Turner., A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

P. Skulski (red.), Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: w wyniku przeprowadzonych zajęć student: klasyfikuje kultury narodowe, identyfikuje źródła powstawania stereotypów kulturowych, analizuje kulturowe aspekty efektu kraju pochodzenia, tłumaczy dystans kulturowy, etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm nabywców.

06MS2_W07 06MS2_W13,

2. Umiejętności: w wyniku przeprowadzonych zajęć student: rozpoznaje obszary biznesu międzynarodowego, na które kultury narodowe mają największy wpływ, uwzględnia różnice kulturowe w kontaktach i sposobach prowadzenia biznesu z różnymi nacjami, adaptuje działania marketingowe do zróżnicowanego kulturowo otoczenia rynkowego, przezwycięża negatywne odczucia wiązane ze zmianą otoczenia kulturowego

06MS2_U06 06 MS2_U07

3. Inne kompetencje: w wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada postawę krytyczną wobec stereotypów i uprzedzeń kulturowych, ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur

06MS2_K07

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dyskusja na wylosowane zagadnienie problemowe. Listę zagadnień problemowych studenci otrzymają nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.