Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etykieta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2ETY Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Etykieta
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących etykiety i zasad jej praktycznego wykorzystania. Studenci potrafią wykorzystać teoretyczną wiedzę o etykiecie w praktyce dyplomatycznej i biznesowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_4

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta -75

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 39 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 36 godz. ECTS 1,44; o charakterze praktycznym: 14 godz., ECTS – 0,56.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aleksy-Szucsich A. The art of international negotiations , The Institute of International Relations at University of Warsaw, Foundation for International Studies, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.

Ikanowicz, C.,Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wyd. 7 m Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Modrzyńska J.., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orłowski T.,Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Jarczyński. A., Etykieta w biznesie : praktyczny poradnik savoir-vivre’u,

Wyd. 2 rozsz. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, DW Epilsa, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

2ETY_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), kształtujących działania podmiotów na arenie międzynarodowej i rządzące nimi prawidłowości, KP7_WK2

2ETY_U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do kierowania pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), obowiązującymi w relacjach międzynarodowych, w tym przy zawieraniu transakcji handlu zagranicznego, KP7_UO1

2ETY_K01 jest gotów przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy teoretycznej do podtrzymywania etosu zawodu, tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych , KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych. Końcową ocenę stanowi suma punktów uzyskanych z aktywności na zajęciach (dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych). Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących etykiety i zasad jej praktycznego wykorzystania. Studenci potrafią wykorzystać teoretyczną wiedzę o etykiecie w praktyce dyplomatycznej i biznesowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_4

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta -75

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 39 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 36 godz. ECTS 1,44; o charakterze praktycznym: 14 godz., ECTS – 0,56.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aleksy-Szucsich A. The art of international negotiations , The Institute of International Relations at University of Warsaw, Foundation for International Studies, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.

Ikanowicz, C.,Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wyd. 7 m Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Jarczyński. A., Etykieta w biznesie : praktyczny poradnik savoir-vivre’u,

Wyd. 2 rozsz. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Modrzyńska J.., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orłowski T.,Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Jabłonowska L., Współczesna etykieta : standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, SGH - Oficyna Wydawnicza,

Warszawa 2002.

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, DW Epilsa, Warszawa 2008.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących etykiety i zasad jej praktycznego wykorzystania. Studenci potrafią wykorzystać teoretyczną wiedzę o etykiecie w praktyce dyplomatycznej i biznesowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_4

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta -75

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 39 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 36 godz. ECTS 1,44; o charakterze praktycznym: 14 godz., ECTS – 0,56.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aleksy-Szucsich A. The art of international negotiations , The Institute of International Relations at University of Warsaw, Foundation for International Studies, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.

Ikanowicz, C.,Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wyd. 7 m Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Jarczyński. A., Etykieta w biznesie : praktyczny poradnik savoir-vivre’u,

Wyd. 2 rozsz. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Modrzyńska J.., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orłowski T.,Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Jabłonowska L., Współczesna etykieta : standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, SGH - Oficyna Wydawnicza,

Warszawa 2002.

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, DW Epilsa, Warszawa 2008.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.