Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2LOG Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studiowanie przedmiotu "Logistyka międzynarodowa" wymaga znajomości globalnych procesów na rynkach światowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogolnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Ogólnowydziałowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne/ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: 2rok/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Czytanie literatury - 20h

Udział w konsultacjach - 4h

Przygotowanie do egzaminu - 20h

Egzamin - 1h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h, 1,4 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym - 0h

Literatura:

1. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2019

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019

3. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN, Warszawa 2015

4. A. Harrison, Logistics management and strategy, Pearson Education Limited, London 2014

5. A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

6. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013

7. red. nauk. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012

8. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach globalnej konkurencji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010

9. red. nauk. D. Kisperska – Moroń i S. Krzyżaniak, Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2LOG_W01 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o rodzajach struktur i podmiotów logistycznych występujących w relacjach międzynarodowych oraz w odniesieniu do struktur i instytucji w zakresie handlu międzynarodowego KP7_WG2

2LOG_W02 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków logistycznych w skali międzynarodowej, w szczególności między podmiotami obsługującymi branżę transport-spedycja-logistyka (TSL) KP7_WG3

2LOG_W03 Student powinien posiąść szeroką wiedzę o procesach zmian struktur warunkujących funkcjonowanie logistyki międzynarodowej (m.in. układ podmiotowy, tendencje światowe, ugrupowania regionalne) w ramach współczesnej gospodarki światowej oraz identyfikować mechanizm globalizacji i regionalizacji KP7_WK3

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego,

- wymagane jest ponad 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.