Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Program e-cło

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YPEC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Program e-cło
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 2 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu funkcjonowania programu e-Cło i jego roli w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza wyniesiona z poprzednich etapów studiów w zakresie specyfiki międzynarodowego obrotu towarowego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Praca z instrukcją programu e-Cło. Tworzenie kazusów, w celu określenia towaru i procedury, taryfikacji, należności, niezbędnych dokumentów i danych.

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do zaliczenia: 49 h

Łączny nakład pracy 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,4)

- o charakterze praktycznym: 25 h (ECTS 1)

Literatura:

Unijny Kodeks Celny

* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

* Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie,

gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

* Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zgłuszeń celnych

* Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego SkarbowoCelnego

* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH AIS/IMPORT, AES/ECS2,NCTS2

- wszystkie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, puesc.gov.pl

Efekty uczenia się:

2YPEC_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem programu e-Cło (KP7_WG5)

2YPEC_U01 Potrafi wypowiadać się, w tym podczas debat, na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych wykorzystując do tego celu zaawansowane metody i narzędzia w zakresie handlu zagranicznego, w tym elementy programu e-Cło (KP7_UK4)

2YPEC_K01 Jest gotów do wykazywania postaw kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej w zakresie obsługi handlu zagranicznego (KP7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Cztery kolokwia po zakończeniu kolejnych partii materiału.

Ocena jest wynikiem średniej z ocen uzyskanych z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Horosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Horosz
Prowadzący grup: Monika Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.