Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski I cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1ROS2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski I cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych.

Pełny opis:

Język rosyjski I cz. 2

Jednostka - Wydział Ekonomii i Finansów

Kierunek - Ekonomiczno-Prawny

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 330-PS1-1ROS2

Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_1.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/I semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 330-PS1-1ROS1.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 h = 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KP6_UK1: Potrafi komunikować się z otoczeniem posługując się specjalistyczną terminologią właściwą dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauk

prawnych.

KP6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich.

KP6_UK3: Potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ekonomii i prawa

na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KP6_UO1: Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów badawczych i zawodowych w obszarze

ekonomii i prawa.

KP6_UU1: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu

dyscyplin naukowych ekonomia i finanse oraz nauki prawne.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testu, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.