Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UZPU Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest w sposób uproszczony, ze względu na małą ilość godzin, przedstawienie słuchaczom funkcjonowania w polskim systemie prawnym procedur zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procedur przetargowych. Słuchacze mają poznać zasady przeprowadzania zamówień publicznych, procedury oraz konsekwencje ich niezastosowania.

Skrócony opis:

1. Pojęcie i źródła prawa zamówień publicznych (Polska, UE, świat)

2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Zasady ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Tryby udzielania zamówień

5. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

6. Środki ochrony prawnej i kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, kontrola, nadzór i odpowiedzialność

7. Partnerstwo publiczno-prywatne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andała-Sępkowska J., Bereszko W., „Prawo zamówień publicznych w praktyce”, Warszawa 2018 r.

Panasiuk A. „System zamówień publicznych w Polsce. Zarys wykładu”, Warszawa 2013 r.

Literatura uzupełniająca:

Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013”, Warszawa 2013 r.

Efekty uczenia się:

K_W07 zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W11 ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

Metoda weryfikacji: Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

Metody i kryteria oceniania:

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.