Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie ekonomii w prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2ZEP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie ekonomii w prawie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami wpływu ekonomii na system prawny, w szczególności w jaki sposób oddziałuje ona na konstruowane przepisy prawne oraz na wykładnię prawa. Mając na uwadze taki kontekst podczas wykładów z jednej strony zostanie podjęta analiza podstawowych zagadnień teoretycznych, z drugiej - na przykładzie wybranych dziedzin prawa zostanie wskazane w jaki sposób ekonomia i jej instytucje wpływają na konkretne rozwiązania prawne.

Pełny opis:

1. Poziom kształcenia: studia I stopnia

2. Profil studiów: ogólnoakademicki

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne, ekonomia i finanse

6. Rok studiów /semestr: II rok/semestr letni

7. Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i prawa.

8. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 30 godz.

9. Metody dydaktyczne: wykłady prezentujące zagadnienia teoretyczne i angażujący studentów do zadawania pytań, prezentacje multimedialne

10. Punkty ECTS: 3 ECTS

11. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 37,5 godz.

- udział w konsultacjach 7,5 godz.

12. Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. - 1,5 ECTS

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. - 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2009.

2. Stelmach J., Soniewicka M (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

3. Stelmach J., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

4. Salachna J., Szafranek A., Tyniewicki M., Przejrzystość finansów publicznych a kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2018, Nr 2(80), s. 35-47.

5. Salachna J., Szafranek A., Tyniewicki M., Selected moral values and their influence on financial decision making within the public sector: A case study of Poland, "Zarządzanie Publiczne" 2018, Nr 2(44), s. 29-40.

Literatura uzupełniająca:

1. Buława P., Szmit K., Ekonomiczna analiza prawa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

2. Stroiński R., Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa [w:] M. Bednarski, Wilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008.

3. Mercuro N., Oppenheimer M., Samuels, W. J., Law and Economics: Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues, Routledge, London 2015 (dostępna online)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.