Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka-zajęcia dodatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-WEiF-1MAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka-zajęcia dodatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z matematyki z programu realizowanego w szkole średniej, w szczególności z analizy matematycznej w zakresie ciągów i funkcji oraz z algebry liniowej w zakresie układów równań liniowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, praca w grupach, praca samodzielna.

Literatura:

1. E. Michalska, D. Kopańska-Bródka, Niezbędnik matematyczny dla studentów I roku studiów ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Katowicach, Katowice 2013.

2. H. Gurgul, M. Suder, Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

3. D. Sokołowska, K. Dębkowska, Matematyka dla studiujących nauki ekonomiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)