Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - czytanie i pisanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2JNN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJN - czytanie i pisanie 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym standardom A2.


Student:

- nabył umiejętności pozwalające mu samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie B1;

- rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

- rozwinął świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

- pogłębił swoją wiedzę na temat języka i kultury niemieckiej w ujęciu kontrastywnym.

Skrócony opis:

Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego. Celem ćwiczeń PNJN jest rozwijanie kompetencji w zakresie wszystkich sprawności i subsystemów języka niemieckiego celem osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach komponentu "czytanie i pisanie 2" dla II roku studiów licencjackich tworzą kurs na poziomie średniozaawansowanym, którego celem jest wprowadzenie studentów na wyższy poziom biegłości językowej. W trakcie kursu studenci nabywają szeroki zakres słownictwa na poziomie B1 rozwijając jednocześnie swoje zdolności komunikacyjne, co pozwala im na formułowanie własnych opinii w sposób przejrzysty, płynny i logiczny. W ramach zajęć ćwiczone są ustne i pisemne formy wypowiedzi celem rozwoju kompetencji dyskursywnej i stylistyczno-pragmatycznej.

Zakresy tematyczne:

1. Miasto i administracja

2. Mobilność

3. Edukacja i praca zawodowa

4. Praca za granicą

5. Przyjaźń

6. Zawód i praca

7. Mieszkanie

8. Obsługa klienta

9. Przyszłość

10. Zaproszenia

11. Doradzctwo

12. Wybór ścieżki zawodowej

13. Zdrowie

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II/3

Wymagania wstępne : znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, w parach, grupowa, prezentacje, konsultacje

Literatura:

Breitsameter Anna/Glas-Peters, Sabine/Pude, Angela 2017: "Menschen. Deutsch als Fremdsprache. A 2.2 i B1.1"

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG1

KA6_WG2

KA6_WK1

Umiejętności:

KA6_UW1

KA6_UW2

KA6_UK4

KA6_UK6

Kompetencje społeczne:

KA6_KK1

KA_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływają: aktywne uczestnictwo w zajęciach, prace pisemne.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest napisanie wszystkich prac pisemnych. Nie przewiduje się terminów poprawkowych.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze, każda kolejna musi być odrobiona na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Thien
Prowadzący grup: Magdalena Thien
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Thien
Prowadzący grup: Magdalena Thien
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.