Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury angielskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1HLE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz sprawność językową.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

To przeglądowy, wstępny kurs literatury angielskiej, omawiający "kanoniczne" utwory literatury angielskiej w perspektywie chronologicznej i historycznej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim dla celów akademickich. Kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków, motywów itd.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Punkty ECTS 3+2=5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady i ćwiczenia) 90h

przygotowania do ćwiczeń oraz testów zaliczających ćwiczenia 40h

przygotowania do egzaminu 15 h

Razem 145h - (odpowiada 5pkt ECTS)

Literatura:

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Efekty uczenia się:

K_WO3, K_WO5 K_W07

K_U01, K_U02, K_U07, K_U12

K-K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Informacje o metodach i kryteriach oceniania zamieszczone zostały w okienkach informacyjnych dla poszczególnych grup

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Grzegorz Moroz
Prowadzący grup: Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Grzegorz Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Borowska-Szerszun, Kamil Chrzczonowicz, Grzegorz Moroz
Prowadzący grup: Sylwia Borowska-Szerszun, Kamil Chrzczonowicz, Grzegorz Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Borowska-Szerszun, Kamil Chrzczonowicz, Grzegorz Moroz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.