Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1ICS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, problemami oraz metodami badawczymi z zakresu kulturoznawstwa, z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej i innych metodologii naukowych współczesnej humanistyki. Kurs wprowadzający w podstawowe zagadnienia i pojęcia nauk o kulturze. Wykład przybliża zagadnienia związane z najogólniejszym pojęciem kultury, wprowadza w kwestie dotyczące podstawowych koncepcji rozwoju i badań kultury (w tym kultury popularnej i kultury w ujęciu globalnym) oraz purusza problematykę dotyczącą różnych płaszczyzn zjawisk kulturowych.

Pełny opis:

Wykład wprowadzający w podstawowe zagadnienia i pojęcia nauk o kulturze. Kurs otwierają zagadnienia związane z genealogią, sposobami definiowania i klasyfikowania kultury. Istotnym wątkiem rozważań jest kształtowanie się pojęcia kultury w obszarze antropologii społeczno-kulturowej oraz filozoficznej refleksji nad kulturą w obrębie nauk humanistycznych. Przedmiotem wykładu będą tu rozmaite koncepcje rozwoju i badań kultury, w tym również problematyka metodologii badań kultury popularnej i audiowizualnej oraz kwestia złożoności procesów kulturowych poddanych logice globalizacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający w podstawowe zagadnienia i pojęcia nauk o kulturze. Wykład przybliża zagadnienia związane z najogólniejszym pojęciem kultury, wprowadza w kwestie dotyczące podstawowych koncepcji rozwoju i badań kultury (w tym kultury popularnej i kultury w ujęciu globalnym).

Pełny opis:

Wykłas "Wstęp do kulturoznawstwa" przybliża studentom zagadnienia związane z genealogią i sposobami definiowania kultury oraz wybranych zjawisk jej towarzyszących, a także z podstawowymi koncepcjami rozwoju i badań nauk o kulturze. Zajęcia zapoznają studentów z podstawowym aparatem pojęciowym kulturoznawstwa, ukazują różnorodność procesów kulturowych, wskazują na wieloaspektowy wymiar rzeczywistości kulturowej

Literatura:

Baldwin, Elaine, et.al. 1999. Introducing Cultural Studies. London: Prentice Hall Europe.

Smith, Philip. 2001. Cultural Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing.

Storey, John. 2013. Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. London: Routledge.

Strinati, Dominic. 2004. An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.

Jenks, Chris. 1993. Culture. London: Routledge.

Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.

Uwagi:

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający w podstawowe zagadnienia i pojęcia nauk o kulturze. Wykład przybliża zagadnienia związane z najogólniejszym pojęciem kultury, wprowadza w kwestie dotyczące podstawowych koncepcji rozwoju i badań kultury (w tym kultury popularnej i kultury w ujęciu globalnym).

Pełny opis:

Wykłas "Wstęp do kulturoznawstwa" przybliża studentom zagadnienia związane z genealogią i sposobami definiowania kultury oraz wybranych zjawisk jej towarzyszących, a także z podstawowymi koncepcjami rozwoju i badań nauk o kulturze. Zajęcia zapoznają studentów z podstawowym aparatem pojęciowym kulturoznawstwa, ukazują różnorodność procesów kulturowych, wskazują na wieloaspektowy wymiar rzeczywistości kulturowej

Literatura:

Baldwin, Elaine, et.al. 1999. Introducing Cultural Studies. London: Prentice Hall Europe.

Smith, Philip. 2001. Cultural Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing.

Storey, John. 2013. Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. London: Routledge.

Strinati, Dominic. 2004. An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.

Jenks, Chris. 1993. Culture. London: Routledge.

Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.

Uwagi:

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający w podstawowe zagadnienia i pojęcia nauk o kulturze. Wykład przybliża zagadnienia związane z najogólniejszym pojęciem kultury, wprowadza w kwestie dotyczące podstawowych koncepcji rozwoju i badań kultury (w tym kultury popularnej i kultury w ujęciu globalnym).

Pełny opis:

Wykłas "Wstęp do kulturoznawstwa" przybliża studentom zagadnienia związane z genealogią i sposobami definiowania kultury oraz wybranych zjawisk jej towarzyszących, a także z podstawowymi koncepcjami rozwoju i badań nauk o kulturze. Zajęcia zapoznają studentów z podstawowym aparatem pojęciowym kulturoznawstwa, ukazują różnorodność procesów kulturowych, wskazują na wieloaspektowy wymiar rzeczywistości kulturowej

Literatura:

Baldwin, Elaine, et.al. 1999. Introducing Cultural Studies. London: Prentice Hall Europe.

Smith, Philip. 2001. Cultural Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing.

Storey, John. 2013. Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. London: Routledge.

Strinati, Dominic. 2004. An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.

Jenks, Chris. 1993. Culture. London: Routledge.

Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.

Uwagi:

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.