Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-3JHG Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studenci zaczynają naukę od poziomu B1 wg skali ESKOJ.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B2, określonego według skali ESOKJ.

Założenia:

-Zdobycie umiejętności płynnej i poprawnej wypowiedzi na różne tematy

-Poprawne użycie słownictwa w odpowiednim kontekście

-Analiza błędów językowych

-Wychwytywanie informacji z tekstu i informacji mówionych

-Uczestnictwo w dyskusjach, negocjacjach, organizowanie debaty oraz wyrażanie własnych opinii

-Praktyczne użycie słownictwa i konstrukcji gramatycznych w wypowiedzi pisemnej i ustnej

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów : stacjonarne

Status przedmiotu – obowiązkowy

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3JHG

Rok III, semestr V /VI

Studenci zaczynają naukę od poziomu B1 wg skali ESKOJ.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć : 120 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS : 10 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta -

Udział w ćwiczeniach: 120 godzin

Przygotowanie do zajęć: 100 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do egzaminu : 25 godzin

Razem: 279 godzin

Wskaźniki ilościowe -

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 124 godz. / 5 ECST

-o charakterze praktycznym 279 godz. / 10 ECTS

Literatura:

Aragones Luis Palencia Ramon , Gramatica de uso del espanol A1 - B2 Teoria y practica, SM , 2003

Castro Francisca, Uso de español, Intermedio y Avanzado, Edelsa, Grupo Didascalia SA,2000

Coronado Gonzalez M.L., Gramática y ejercicios, nivel medio. Materia prima,1996, SGEL, Madrid

Francisca Castro Viudez, Aprende gramatica y vocabulario, SGEL,2008

Nuevo Avance 2 i 3,SGEL, Madrid 2010

Gramatica basica del estudante de espanol, Difusion,2000

Efekty uczenia się:

EK – Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki z tematyki objętej kursem - K_W13, K_W04, K_W02

Metoda sprawdzenia: test

EK – Umiejętności

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka.

- K_U09, K_U08

Metoda sprawdzenia: test, ocena pracy na zajęciach

EK – Kompetencje

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy. - K_K01, K_K02, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: Małgorzata Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Jak w sylabusie ogólnym.

Student poznaje i ćwiczy zagadnienia związane z czasami gramatycznymi w trybie oznajmującym i łączącym , mową zależną informacyjną i rozkazującą, okresami warunkowymi i specyficznymi zastosowaniami trybu łączącego Subjuntivo

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu

Tryb Subjuntivo - formy regularne i nieregularne, kategorie sytuacji generujących zastosowanie

- czas teraźniejszy (Presente)

- czas przeszły dokonany (Preterito Perfecto)

- czas przeszły niedokonany (Preterito Imperfecto )

- czas zaprzeszły (Preterito Pluscuamperfecto)

Mowa zależna informacyjna i rozkazująca - następstwo czasów, deixis

Okresy warunkowe (I, II, II, modele mieszane)

Inne zdania przyzwalające, celowe, wynikowe

Zdania powielające (Frases reduplicativas )

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym.

Materiały własne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: Małgorzata Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Jak w sylabusie ogólnym.

Student poznaje i ćwiczy zagadnienia związane z czasami gramatycznymi w trybie oznajmującym i łączącym , mową zależną informacyjną i rozkazującą, okresami warunkowymi i specyficznymi zastosowaniami trybu łączącego Subjuntivo

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu

Tryb Subjuntivo - formy regularne i nieregularne, kategorie sytuacji generujących zastosowanie

- czas teraźniejszy (Presente)

- czas przeszły dokonany (Preterito Perfecto)

- czas przeszły niedokonany (Preterito Imperfecto )

- czas zaprzeszły (Preterito Pluscuamperfecto)

Mowa zależna informacyjna i rozkazująca - następstwo czasów, deixis

Okresy warunkowe (I, II, II, modele mieszane)

Inne zdania przyzwalające, celowe, wynikowe

Zdania powielające (Frases reduplicativas )

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym.

Materiały własne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Jak w sylabusie ogólnym.

Student poznaje i ćwiczy zagadnienia związane z czasami gramatycznymi w trybie oznajmującym i łączącym , mową zależną informacyjną i rozkazującą, okresami warunkowymi i specyficznymi zastosowaniami trybu łączącego Subjuntivo

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu

Tryb Subjuntivo - formy regularne i nieregularne, kategorie sytuacji generujących zastosowanie

- czas teraźniejszy (Presente)

- czas przeszły dokonany (Preterito Perfecto)

- czas przeszły niedokonany (Preterito Imperfecto )

- czas zaprzeszły (Preterito Pluscuamperfecto)

Mowa zależna informacyjna i rozkazująca - następstwo czasów, deixis

Okresy warunkowe (I, II, II, modele mieszane)

Inne zdania przyzwalające, celowe, wynikowe

Zdania powielające (Frases reduplicativas )

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym.

Materiały własne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.