Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - doskonalenie językowe A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1MODA2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe A2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia obejmują ćwiczenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy związane z wybranymi pozycjami literatury anglojęzycznej. Odbywać się będą na zasadzie dyskusyjnego klubu czytelniczego, czyli jedna (lub dwie osoby w zależności od liczebności grupy) prezentuje wybrane opowiadanie, wiersz lub krótką powieść, po czym reszta grupy dyskutuje jej problematykę, na koniec zaś każdy student pisze esej na zagadnienie zainspirowane przez wybrany tekst. Są to zajęcia dla osób lubiących czytać!

Efekty uczenia się:

Studenci poszerzają swoje słownictwo, potrafią przygotować prezentację na temat literatury, dyskutować wybrane teksty i napisać na ich temat recenzję, analizę i esej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawianie:

dwóch prezentacji (jedna nt. tekstu prozą, druga na temat wiersza), (40%)

notatek z zajęć (10%)

3 własnych tekstów: recenzji, analizy wiersza i eseju. (45%, 15% za każdy tekst)

Liczy się również aktywność na zajęciach (5%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak
Prowadzący grup: Stefan Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lake Wobegon

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon by Garrison Keillor:

Language and Culture

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This 20 hour course will focus on developing English language skills and cultural awareness through a wide spectrum of interactive activities which will include text analysis, vocabulary development, as well as speaking and writing activities. The input will be provided by a selection of podcasts by Garrison Keillor

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon available on Podbean. The final credit will be based on attendance, active participation and a Project Work prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

F. Boyd, D.Quinn, Stories from Lake Wobegon. Advanced Listening and Conversation Skills, Longman, 1990.

I. Brodie, A Vulgar Art: A New Approach to Stand-Up Comedy, University Press of Mississippi, 2014.

R. Stebbins, The Laugh-Makers: Stand-Up Comedy as Art, Business, and Life-Style, McGill-Queen’s University Press, 1990.

R. Zoglin, Comedy at the Edge: How Stand-up in the 1970s Changed America, Bloomsbury USA, 2008.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Project Guidelines:

Each student selects a podcast which is available on-line and prepares a series of activities which will be presented to the group on a given class date. A selection of the activities will be conducted with the group. The final (full version of the project, including the 5 minute script of the chosen stand-up) is to be printed out and handed in during the last meeting.

The project should consist of:

1. Front page containing information about the author, stand-up artist, URL to the selected stand-up, length of the stand-up.

2. Activities to the selected stand-up. The language level of the activities should be adjusted to the level of the students in the group.

a. Warm-up/introductory activity.

b. Listening activity

c. Vocabulary activity

d. Speaking activity

e. Writing activity

f. Cultural context activity.

3. Script of minimum 5 minutes of the podcast.

4. Key to the activities.

Grade for the Project will be based on the quality and inventiveness of the activities, accuracy of the script and the quality of the presentation of the project and activities to the group.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak
Prowadzący grup: Stefan Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lake Wobegon

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon by Garrison Keillor:

Language and Culture

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This 20 hour course will focus on developing English language skills and cultural awareness through a wide spectrum of interactive activities which will include text analysis, vocabulary development, as well as speaking and writing activities. The input will be provided by a selection of podcasts by Garrison Keillor

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon available on Podbean. The final credit will be based on attendance, active participation and a Project Work prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

F. Boyd, D.Quinn, Stories from Lake Wobegon. Advanced Listening and Conversation Skills, Longman, 1990.

I. Brodie, A Vulgar Art: A New Approach to Stand-Up Comedy, University Press of Mississippi, 2014.

R. Stebbins, The Laugh-Makers: Stand-Up Comedy as Art, Business, and Life-Style, McGill-Queen’s University Press, 1990.

R. Zoglin, Comedy at the Edge: How Stand-up in the 1970s Changed America, Bloomsbury USA, 2008.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Project Guidelines:

Each student selects a podcast which is available on-line and prepares a series of activities which will be presented to the group on a given class date. A selection of the activities will be conducted with the group. The final (full version of the project, including the 5 minute script of the chosen stand-up) is to be printed out and handed in during the last meeting.

The project should consist of:

1. Front page containing information about the author, stand-up artist, URL to the selected stand-up, length of the stand-up.

2. Activities to the selected stand-up. The language level of the activities should be adjusted to the level of the students in the group.

a. Warm-up/introductory activity.

b. Listening activity

c. Vocabulary activity

d. Speaking activity

e. Writing activity

f. Cultural context activity.

3. Script of minimum 5 minutes of the podcast.

4. Key to the activities.

Grade for the Project will be based on the quality and inventiveness of the activities, accuracy of the script and the quality of the presentation of the project and activities to the group.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lake Wobegon

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon by Garrison Keillor:

Language and Culture

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This 20 hour course will focus on developing English language skills and cultural awareness through a wide spectrum of interactive activities which will include text analysis, vocabulary development, as well as speaking and writing activities. The input will be provided by a selection of podcasts by Garrison Keillor

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon available on Podbean. The final credit will be based on attendance, active participation and a Project Work prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

F. Boyd, D.Quinn, Stories from Lake Wobegon. Advanced Listening and Conversation Skills, Longman, 1990.

I. Brodie, A Vulgar Art: A New Approach to Stand-Up Comedy, University Press of Mississippi, 2014.

R. Stebbins, The Laugh-Makers: Stand-Up Comedy as Art, Business, and Life-Style, McGill-Queen’s University Press, 1990.

R. Zoglin, Comedy at the Edge: How Stand-up in the 1970s Changed America, Bloomsbury USA, 2008.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Project Guidelines:

Each student selects a podcast which is available on-line and prepares a series of activities which will be presented to the group on a given class date. A selection of the activities will be conducted with the group. The final (full version of the project, including the 5 minute script of the chosen stand-up) is to be printed out and handed in during the last meeting.

The project should consist of:

1. Front page containing information about the author, stand-up artist, URL to the selected stand-up, length of the stand-up.

2. Activities to the selected stand-up. The language level of the activities should be adjusted to the level of the students in the group.

a. Warm-up/introductory activity.

b. Listening activity

c. Vocabulary activity

d. Speaking activity

e. Writing activity

f. Cultural context activity.

3. Script of minimum 5 minutes of the podcast.

4. Key to the activities.

Grade for the Project will be based on the quality and inventiveness of the activities, accuracy of the script and the quality of the presentation of the project and activities to the group.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)