Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - doskonalenie językowe A5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1MODA5
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe A5
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ćwiczenia mają na celu poszerzenie kompetencji językowych w wybranym przez prowadzącego obszarze, szczegóły patrz informacje dotyczące danego roku akademickiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wawrzyniuk
Prowadzący grup: Justyna Wawrzyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Pełny opis:

Moduł A5

adresowany jest do osób, które pragną poszerzyć kompetencje w zakresie głośnego czytania tekstów w języku angielskim. Głośne czytanie jest jednym ze środków komunikacji międzyludzkiej. Uczestnicy kursu powiększą swą wrażliwość na prozodię języka angielskiego, nabędą umiejętności związane z emisją głosu, nauczą się kreatywnie interpretować dialogi i narracje, w dłuższej perspektywie poszerzą również umiejętności retoryczne oraz zasób słownictwa. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują się do głośnego odczytania przed publicznością monologów, krótkich opowiadań oraz scen z podziałem na role. Zajęcia mają na celu pobudzenie kreatywności uczestników, zachęcenie do współdziałania, rozwijanie umiejętności lektorskich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Pełny opis:

Moduł A5

adresowany jest do osób, które pragną poszerzyć kompetencje w zakresie głośnego czytania tekstów w języku angielskim. Głośne czytanie jest jednym ze środków komunikacji międzyludzkiej. Uczestnicy kursu powiększą swą wrażliwość na prozodię języka angielskiego, nabędą umiejętności związane z emisją głosu, nauczą się kreatywnie interpretować dialogi i narracje, w dłuższej perspektywie poszerzą również umiejętności retoryczne oraz zasób słownictwa. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują się do głośnego odczytania przed publicznością monologów, krótkich opowiadań oraz scen z podziałem na role. Zajęcia mają na celu pobudzenie kreatywności uczestników, zachęcenie do współdziałania, rozwijanie umiejętności lektorskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)