Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o Wielkiej Brytanii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2BRSW
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Wielkiej Brytanii I
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym, ma podstawowe wiadomości o kulturze i historii Wielkiej Brytanii na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony kulturze współczesnej Wielkiej Brytanii w jej aspektach społecznych i politycznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są zagadnieniom życia społeczno-politycznego w Wielkiej Brytanii XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki brytyjskiego systemu politycznego, przemian społeczno-kulturowych na przestrzeni ostatnich kilku dekad oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych pozycji zajmowanej w Europie i świecie przez Wielka Brytanię.

Literatura:

Twentieth-century Britain : economic, social and cultural change / ed. by Paul Johnson.

Contemporary Britain. A Survey with Texts / ed. by John Oakland

Jeremy Black, A History of Britain from 1945 to Brexit

Andrew Marr, The Real Elizabeth An Intimate Portrait of Queen Elizabeth II, New York 2012.

J. O'Driscoll, Britain for Learners of English, Oxford 2009

D.Sandbrook, The Great Britsh Dream Factory, 2012

6. A. Whittaker, Speak the Culture. Britain, 2009

Morley and Robins (red.) – British Cultural Studies, Oxford, OUP 2004.

Oakland, J. - British Civilization, Routledge 1995

Oxford Guide to British and American Culture, OUP 1999

Room, A. An A to Z of British Life, OUP 1995

Storry and Childs (red.) – British Cultural Identities, Routledge, 1998.

Efekty uczenia się:

KA6_WG11

KA6_WG9

KA6_WG9

KA6_WG9

KA6_WG9

KA6_UK4

KA6_UK5

KA6_KO5

KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę końcową po pierwszym i drugim semestrze na podstawie prac pisemnych zlecanych przez nauczyciela w trakcie semestru oraz oceny za aktywność podczas zajęć.

Po drugim semestrze studenci przystępują do egzaminu z przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Dozwolone są dwie nieobecności; nieobecności przekraczające ten limit będą miały wpływ na ocenę końcową.

(4a. - nie więcej niż "dobry", niezależnie od liczby punktów za zadania, 6a. - nie więcej niż "dostateczny", 8a. - niezaliczony kurs)

W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności studenta, kwestie zaliczenia i oceny rozstrzygane są indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Peter Foulds, Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)