Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Wielkiej Brytanii - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2ECHZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Wielkiej Brytanii - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym, mają podstawowe wiadomości o kulturze i historii Wielkiej Brytanii na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Historia Zjednoczonego Królestwa i jego kultura na przestrzeni wieków, przeobrażenia społeczne, kluczowe wydarzenia i postacie historyczne.

Wykład obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi wydarzeniami historycznymi kształtującymi współczesną sytuację Wielkiej Brytanii - od czasów najdawniejszych po drugą wojnę światową.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżenie studentom sylwetek najważniejszych postaci w historii Wielkiej Brytanii. Wykład powinien pomóc studentom zrozumieć znaczenie działań jednostki w szerokiej perspektywie historycznej, a jednocześnie wskazać na zewnętrzne czynniki społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe, warunkujące postawy i działania wybranych kluczowych postaci na przestrzeni wieków. Struktura wykładu oparta jest na porządku chronologicznym. Poszczególne wykłady poświęcone są najważniejszym wydarzeniom i zaangażowanym w nie jednostkom w kolejnych epokach.

Literatura:

McDowall J., An Illustrated History of Britain, Longman 1989

O'Morgan K., The Oxford Illustrated History of Britain, Oxford 1997

Lipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003

Zins H., Historia Anglii, Warszawa 1995

Arnold-Baker C., The Companion to British History, Longcross Press 2001

John Cannon, The Kings and Queens of Britain, Oxford 2001

Borman Tracy, Crown & Sceptre: A New History of the British Monarchy from William the Conqueror to Elizabeth II, Atlantic Monthly Press 2022

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi scharakteryzować 4 części Zjednoczonego Królestwa, zna w zarysie ich historię i procesy warunkujące współczesną sytuację.

2. Student potrafi chronologicznie uszeregować najważniejsze wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii, podać ich przyczyny i konsekwencje.

3. Student rozumie zależności miedzy procesami historycznymi i wydarzeniami współczesnymi, rozpoznaje różnice kulturowe i społeczne oraz ich konsekwencje.

KA6_WG11

KA6_WG9

KA6_WG10

KA6_UW4

KA6_UK4

KA6_UK5

KA6_KO5

KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest przystąpienie do egzaminu pisemnego. Egzamin ma formę testu złożonego z pytań otwartych o zróżnicowanym stopniu szczegółowości.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)