Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2LEKN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kształcenie wszystkich sprawności językowych w drugim języku obcym niezbędnych do mówienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych) na poziomie A2;

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: niemiecki

Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok/ III i IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin (ćwiczenia)

Przygotowanie do zajęć: 16 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

Razem: 90 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami - liczba godzin / punkty ECTS - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 64 / 2,75

o charakterze praktycznym: 90 / 3,0

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia "Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch" A1.1, A1.2 oraz "Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch" A2.1, A2.2

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht, Hueber Verlag, 2016

Efekty uczenia się:

KA6_ WG1, KA6_ WG4, KA6_ WG9, KA6_ WK1, KA6_WK2, KA6_WK3,

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Ocena prac wykonywanych na zajęciach i poza zajęciami, kolokwium, test pisemny, obserwacja nauczyciela, praca pisemna.

Kryteria: Systematyczna praca; Aktywne uczestnictwo w zajęciach; Formułowanie komunikatywnych wypowiedzi ustnych i pisemnych; Poprawność gramatyczna;

W pracach pisemnych na ocenę pozytywną należy zdobyć minimum 51% punktów.

Skala punktacji od 51% do 100% rozkłada się na oceny: dost, dost+, db, db+ i bdb.

Ocena na zaliczenie może być średnią ocen cząstkowych lub oceną z końcowego sprawdzianu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera, Anna Harbig
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera, Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia "Menschen A1.2"

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia "Menschen A1.2"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.