Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2PKO
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA – konwersacje
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Breslow
Prowadzący grup: Daniel Breslow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji budowania swobodnej wypowiedzi w języku obcym na dowolny temat na zaawansowanym poziomie językowym.

Pełny opis:

Studenci poszerzając swoje słownictwo oraz biorą aktywny udział w debatach, dyskusjach i angażujących ćwiczenia językowych usprawniających ich umiejętności kształtowania swobodnej wypowiedzi w języku angielskim. Tematyka zajęć obejmie wydarzenia bieżące, współczesne problemy i zjawiska społeczne oraz zagadnienia kulturowe.

Literatura:

Powszechnie dostępne materiały autentyczne oraz materiały autorskie.

Uwagi:

Skala ocen:


93–100% - 5


85–92% - 4,5


77–84% - 4


69–76% - 3,5


60–68% - 3


poniżej - 2

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie i przygotowaniu do zajęć oraz końcowym zaliczeniu ustnym.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sańczyk-Cruz
Prowadzący grup: Anna Sańczyk-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji budowania swobodnej wypowiedzi w języku obcym na dowolny temat na zaawansowanym poziomie językowym.

Pełny opis:

Studenci poszerzając swoje słownictwo oraz biorą aktywny udział w debatach, dyskusjach i angażujących ćwiczenia językowych usprawniających ich umiejętności kształtowania swobodnej wypowiedzi w języku angielskim. Tematyka zajęć obejmie wydarzenia bieżące, współczesne problemy i zjawiska społeczne oraz zagadnienia kulturowe.

Literatura:

Powszechnie dostępne materiały autentyczne oraz materiały autorskie.

Uwagi:

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie i przygotowaniu do zajęć oraz końcowym zaliczeniu ustnym.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji budowania swobodnej wypowiedzi w języku obcym na dowolny temat na zaawansowanym poziomie językowym.

Pełny opis:

Studenci poszerzając swoje słownictwo oraz biorą aktywny udział w debatach, dyskusjach i angażujących ćwiczenia językowych usprawniających ich umiejętności kształtowania swobodnej wypowiedzi w języku angielskim. Tematyka zajęć obejmie wydarzenia bieżące, współczesne problemy i zjawiska społeczne oraz zagadnienia kulturowe.

Literatura:

Powszechnie dostępne materiały autentyczne oraz materiały autorskie.

Uwagi:

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie i przygotowaniu do zajęć oraz końcowym zaliczeniu ustnym.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)