Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski – doskonalenie językowe D1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3MOD12 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski – doskonalenie językowe D1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie sprawności słuchania oraz znajomości słownictwa za pomocą materiałów autentycznych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: fakultatywny

MODUŁ: Moduł 4 PNJA - doskonalenie językowe (W)

DZIEDZINA: Nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr I

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3MOD12

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Zajęcia będą odbywać się online w trybie synchronicznym 'na żywo' na platformie Blackboard, a narzędziem do przesyłania materiałów

jest USOS mail.

Studenci są zobowiązani do regularnego sprawdzania poczty raz w tygodniu przed zajęciami i przygotowywania materiałów i zadań

wysyłanych przez wykładowcę.

Praca z całą grupą

Praca w parach

Praca w grupach

PUNKTY ECTS: 3

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 20h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 22h (ECTS: 0,88)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Kurs jest zaprojektowany w oparciu o materiały autentyczne tj. filmy z YouTube, History Channel, seriale telewizyjne, podcasty, filmy

dokumentalne, filmy fantasy i science-fiction, ted ed lessons i ted talks.

Ćwiczenia na słownictwo są projektowane przez wykładowce w oparciu o

i odniesieniu do materiałów audiowizualnych używanych w trakcie kursu.

Efekty uczenia się:

P6S_UK student umie brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować

o nich KA6_UK4

P6S_UK student umie posługiwać się kierunkowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego KA6_UK5

P6S_UO student umie planować i organizować pracę indywidualną i pracę

w zespole KA6_UO1

P6S_KK student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem obejmującym sprawności słuchania i znajomość słownictwa, które pojawiło się w materiałach używanych w

trakcie kursu.

Próg zaliczenie testu to 50%.

Dozwolona jest jedna nieobecność w trakcie kursu.

Aktywność w trakcie zajęć wpłynie na podniesienie oceny końcowej.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak materiałów wysyłanych przez wykładowcę wpłynie na obniżenie oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.