Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA Gramatyka praktyczna 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3PGR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA Gramatyka praktyczna 3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

zaliczenie PNJA 2.

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_3)

Rok studiów /semestr

rok III, semestr V i VI

Wymagania wstępne - zaliczenie PNJA 2

Punkty ECTS 16

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć-180 godz.

ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

180h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.)

20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i. in.). 15h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

22h + 3h=25h

Razem:420 h (odpowiada 16 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

180 + 15+3h = 198h odpowiada 7.5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

180+180+ 20+25+25 = 435h odpowiada 17 pkt. ECTS

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

EK – Wiedza

K_W13, K_W04, K_W02

EK – Umiejętności

K_U01, K_U03, K_U07K_U09, K_U08, K_U02, K_U11, K_U13

EK – Kompetencje

K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B)

cykl PNJA - ezamin pisemny w formie eseju akademickiego.

Oceny:

5= 87%-100%

4= 73%- 86%

3= 60%-70%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Majewska
Prowadzący grup: Ewa Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_3)

Rok studiów /semestr

rok III, semestr V i VI

Wymagania wstępne - zaliczenie PNJA 2

Punkty ECTS 16

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć-180 godz.

ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

180h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.)

20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i. in.). 15h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

22h + 3h=25h

Razem:420 h (odpowiada 16 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

180 + 15+3h = 198h odpowiada 7.5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

180+180+ 20+25+25 = 435h odpowiada 17 pkt. ECTS

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Uwagi:

Zajęcia w roku 2020/2021 prowadzone w trybie zdalnym, zgodnie z rozporządzeniem rektora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Majewska
Prowadzący grup: Ewa Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_3)

Rok studiów /semestr

rok III, semestr V i VI

Wymagania wstępne - zaliczenie PNJA 2

Punkty ECTS 16

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć-180 godz.

ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

180h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.)

20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i. in.). 15h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

22h + 3h=25h

Razem:420 h (odpowiada 16 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

180 + 15+3h = 198h odpowiada 7.5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

180+180+ 20+25+25 = 435h odpowiada 17 pkt. ECTS

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Uwagi:

Zajęcia w roku 2020/2021 prowadzone w trybie zdalnym, zgodnie z rozporządzeniem rektora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.