Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1ICS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student wykazuje się podstawową wiedzą o kulturze nabytą w szkole średniej.

Skrócony opis:

Są to zajęcia wprowadzające do wybranych, podstawowych zagadnień i pojęć nauk o kulturze: kulturoznawstwa, etnologii, antropologii, studiów i badań kulturowych. Celem wykładów jest refleksja nad tym, jak możemy być postrzegani przez członków grupy społecznej oraz jak sprawnie poruszać się po świecie różnorodności kulturowej.

Pełny opis:

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: Blok kulturoznawczy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: I rok, I semestr.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawowe informacje o kulturze ze szkoły średniej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. (wykład)

Metody dydaktyczne:wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, konsultacje.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15 godzin uczestniczenie w wykładzie, 8 godzin dokończenie i opracowanie materiału z wykładu w domu, 5 godzin przygotowanie do zaliczenia , 2 godziny udział w konsultacjach (referat, lektury), 2 godziny udział w zaliczeniu.

Razem: 32

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 19 godzin (0,75 ECTS)

o charakterze praktycznym: 0 (0).

Literatura:

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Godlewski G., Kolankiewicz L., Mencwel A., Rodak P., Warszawa 2005.

Baldwin E., Longhurst B., McCracken, Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009.

Burszta W.J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Chutnik M. Szok kulturowy, Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Kraków 2007.

Dudzik W., Kolankiewicz L. (red.), Wiedza o kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1991.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.

Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, red. A. Chwieduk, A. Pomieciński, Warszawa 2008.

Identité(s). L’individu, le groupe, la société, Editions Sciences Humaines, 2009.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2012.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1983.

Macrae C.N., Stangor Ch., M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999.

Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 1997.

Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Wiedza o kulturze. Część I, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L., Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Wykład interaktywny. Zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceny: dst-55%, dst plus-63%, db-71%, db plus-79%, bdb-87%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.