Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1PEN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student rozpoczynający naukę przedmiotu posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna Fonetyka praktyczna Umiejętności łączone Pisanie akademickie Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semester rok I, I i II semestr

Wymagania wstępne : znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom B2 Punkty ECTS : 30

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 325 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.). 325 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 325x1h= 325h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 80h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).25 h Realizacja zadań projektowych.20h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 17h + 3h=20

Razem:750h (odpowiada 30 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 325 +25 +3h = 353h odpowiada 14 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 325+300 + 80 + 25+ 17 = 747 odpowiada 29,5 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa

Efekty uczenia się:

EK - wiedza: K_W13, K_W04, K_W02,

EK – umiejętności: K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U13, K_U11

EK – kompetencje: K_K01, K_K02, K_K07, K_K02, K_K07, K_K03, K_K07, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B) cykl PNJA - ezamin ustny i pisemny.

Oceny: 55- 69% = 3

70-75% = 3.5

76- 85 %= 4

86-90%= 4.5

91-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.