Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura życia codziennego Francuzów (od Galii rzymskiej do czasów współczesnych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3KZC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura życia codziennego Francuzów (od Galii rzymskiej do czasów współczesnych)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia służą wzbogaceniu wiedzy studentów na temat życia codziennego Francuzów na przestrzeni wieków. Studenci poznają teksty źródłowe i materiały ikonograficzne odnoszące się do omawianych zagadnień.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- wzbogacenie wiedzy studentów na temat kultury życia codziennego Francuzów od Galii rzymskiej do czasów współczesnych;

- zdobycie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi i materiałami ikonograficznymi odnoszącymi się do omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia trwają przez 1 semestr. Łączna liczba godzin: 30. Zajęcia mają formę wykładu z elementami konwersatorium i przeznaczone są dla studentów III roku.

Celem zajęć jest:

- wzbogacenie wiedzy studentów na temat kultury życia codziennego Francuzów od Galii rzymskiej do czasów współczesnych;

- zdobycie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi i materiałami ikonograficznymi odnoszącymi się do omawianych zagadnień;

- wzbogacenie słownictwa.

W czasie zajęć podejmowane są następujące zagadnienia:

- życie codzienne w czasach Galii rzymskiej;

- życie codzienne w epoce średniowiecza (ubiory, wyposażenie wnętrz, obyczaje, życie na dworze, w mieście, na wsi);

- życie codzienne w XVI, XVII i XVIII wieku (jw.);

- życie codzienne w XIX wieku (przemiany - rewolucja społeczna i technologiczna, ubiory, wyposażenie wnętrz);

- życie codzienne w XX wieku (ubiory, wyposażenie wnętrz, święta, kuchnia, nauka, praca, podróże, regiony).

Literatura:

Jacques Boudet ; préf. d’Arthur Conte, ’Histoire de France par l’image. 1, Des origines à Louis XIII,

Jacques Boudet, ’Histoire de France par l’image. 2, De Louis XIV à la Révolution de 1848,

Jacques BoudetL’Histoire de France par l’image. 3, De Napoléon III à nos jours,

Gérard Labrune, Philippe Toutain, L’histoire de France, Nathan, 1996,

Histoire de la France : des origines à nos jours / sous la dir. de Georges Duby, 1995,

La vie quotidienne en France des origines à nos jours / préf. de Jean Favier ; textes de Jacques Aldebert [et al.],

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- posiada wiedzę na temat kultury życia codziennego Francuzów od Galii rzymskiej do czasów współczesnych;

- potrafi pracować w oparciu o teksty źródłowe i materiały ikonograficzne;

- poszerza słownictwo dotyczące omawianych zagadnień

-rozumie procesy zachodzące w kulturze na przestrzeni lat.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- zaliczenie dwóch prac kontrolnych pisanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.