Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eco Cities - as a new type of ecological city (case studies of most prosperous ecocities in the world)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-ERS-1ECC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eco Cities - as a new type of ecological city (case studies of most prosperous ecocities in the world)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

The modern world is becoming more and more urbanized. The processes of globalization, water and food shortages, and the lack of work in rural areas cause an increase in the inflow of people to cities. All these factors and many more set a new way of perceiving cities. Cities face increasing social, economic, environmental, and even technological challenges that pose the questions: "what does a smart city really look like?" and "who is it for?"

Smart-city is not only a place of economic and cultural life or a place of living for an urban community but also becomes an intelligent, self-regulating space, able to adapt to changing conditions. Smart city - a city that "lives and thinks" and ensures maximum welfare to its inhabitants, taking into account environmental issues and the interests of people with special needs.

In this course, students will have the opportunity to explore social inequalities in the urban environment through the following topics: Transport and Mobility, Ecosystems, Food Systems, Water, Energy, Buildings and Infrastructure and Waste / Resource Recovery, Urban Management, and Accessibility Opportunities to People's Services and Amenities with special needs.

The aim of the course is to familiarize students with the smart-city concept and to present and analyze the most prosperous smart cities in various regions of the world, as well as to examine how the concept of universal planning fits into the smart city concept. During the classes, we will analyze the issues related to the urban environment (similarities and differences in the approaches to the smart-city concept) based on case studies from different cities of the world, based on articles in scientific journals and textbooks, and our own experience.


Skrócony opis:

Comparison of the most interesting smart cities

Pełny opis:

Course topics:

1. Global and European environmental policy

2. Smart cities, concept, problem of definition, classification of smart cities

3. Smart city system and main indicators of "smartness"

4. The role and place of inclusive design in the Smart-city concept

5. Comparison of smart cities in different regions of the world in the context of inclusive design

-Africa: Cape Town, Casablanca, Lagos, Algiers, Cairo and others;

- Europe: Helsinki, Copenhagen, Lisbon, Oslo, Italian smart cities including - Venice and others;

- North American smart cities: Washington, New York, Ottawa, Mexico and others;

- Asia: Tokyo, Singapore and other smart cities of China;

- Smart cities of Australia and New Zealand.

Literatura:

Literature*:

Smart Cities:

1. Voula Mega, Human Sustainable Cities. Towards the SDGs and Green, Just, Smart and Inclusive Transitions, Springer, 2022

2. Smart Economy in Smart Cities, https://www.researchgate.net/publication/306924920_Smart_Economy_in_Smart_Cities, pp.11-17.

3. Eleonora Riva Sanseverino, Raffaella Riva Sanseverino, Valentina Vaccaro, Smart Cities Atlas. Western and Eastern Intelligent Communities, Springer International Publishing AG 2017.

4. Eco-cities, Dominika P. Brodowicz, Przemyslaw Pospieszny, Zbigniew Grzymała, Copyright Warsaw School of Economics until 31/12/2015.

5. Alicja Korenik, Smart Cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, CeDeWu 2019.

6. Graham Haughton and Colin Hunter, Sustainable Cities, Routledge 2003

7. Smart Economy in Smart African Cities. Sustainable, Inclusive, Resilient and Prosperous, Gora Mboup, Banji Oyelaran-Oyeyinka (Eds). Springer 2019

Inclusive design:

1. Edward Steinfeld, Jordana L. Maisel, Universal Design. Creating Inclusive Environments. Willey 2012.

2. Inclusive smart cities for all, Deloitte Insights.

3. Elizabeth Burton, Lynne Mitchell, Inclusive Urban Design. Streets for Life. Elsevier 2006

4. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa, Warszawa 2017

5. Universal design for learning in action. 100 ways to teach all learners. Whitney H. Rapp. Paul H. Bookes Publishing 2016.

6. Kowalski, Kamil. Włącznik. Projektowanie bez barier.

* during course a new literature will be added.

Efekty uczenia się:

The student knows and understands the issues related to the concept of smart cities and universal design. He knows the issues of social conditions for making urban infrastructure available to people with special needs.

The student is able to indicate how and which elements of the urban infrastructure should be covered by universal design and correspond to the concept of smart cities. The student is able to define the basic limitations in access to urban infrastructure from a social and functional perspective.

The student is ready to work in a team and argue his views.

The main methods: explanation, demonstration (presentation), discussion

Metody i kryteria oceniania:

To pass the course it is necessary to:

1. Presence in all classes

2. Active participation in the discussion

3. Presentation of 6 presentations on the differences and similarities in the approach to the smart-city concept in different regions of the world

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)