Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze historii wojskowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1NPHW Kod Erasmus / ISCED: 08.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii wojskowej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: Nauki Pomocnicze Historii wojskowej. Zawiera szeroką gamę informacji podstawowych związanych z poznawaniem historii wojskowej poprzez nauki wspomagające

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa znajomość nauk pomocniczych historii, która będzie przydatna w procesie dydaktycznym na specjalności historia wojskowa i służb mundurowych. Uzupełnienie wiedzy poprzez nowe dyscypliny wspomagające nieznane wcześniej. System zajęć konwersacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zakończenie zajęć zaliczeniem poprzez zaliczenie pisemne lub prezentację medialną.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 30, konwersatorium

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 75 h

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 37,5 godz.

Literatura:

J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, (szereg wydań);

„Studia nad dziejami Polskiej Historiografii Wojskowej”, Poznań (szereg tomów);

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Warszawa, Białystok (szereg tomów);

B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku, Poznań 2006;

K. Filipow, Falerystyka polska XVII-XIX w., Białystok 2004;

K. Filipow, Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki pamiątkowe i honorowe II Rzeczypospolitej (1919-1939); Warszawa 2019;

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013;

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG12, KP6_WK2, , KP6_WK5, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zaliczenie na ocenę poprzez prezentację, aktywność na zajęciach i alternatywnie w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: Nauki Pomocnicze Historii wojskowej. Zawiera szeroką gamę informacji podstawowych związanych z poznawaniem historii wojskowej poprzez nauki wspomagające.

Pełny opis:

Podstawowa znajomość nauk pomocniczych historii, która będzie przydatna w procesie dydaktycznym na specjalności historia wojskowa i służb mundurowych. Uzupełnienie wiedzy poprzez nowe dyscypliny wspomagające nieznane wcześniej. System zajęć konwersacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zakończenie zajęć zaliczeniem poprzez zaliczenie pisemne lub prezentację medialną.

Literatura:

J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, (szereg wydań);

„Studia nad dziejami Polskiej Historiografii Wojskowej”, Poznań (szereg tomów);

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Warszawa, Białystok (szereg tomów);

B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku, Poznań 2006;

K. Filipow, Falerystyka polska XVII-XIX w., Białystok 2004;

K. Filipow, Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki pamiątkowe i honorowe II Rzeczypospolitej (1919-1939); Warszawa 2019;

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: Nauki Pomocnicze Historii wojskowej. Zawiera szeroką gamę informacji podstawowych związanych z poznawaniem historii wojskowej poprzez nauki wspomagające.

Pełny opis:

Podstawowa znajomość nauk pomocniczych historii, która będzie przydatna w procesie dydaktycznym na specjalności historia wojskowa i służb mundurowych. Uzupełnienie wiedzy poprzez nowe dyscypliny wspomagające nieznane wcześniej. System zajęć konwersacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zakończenie zajęć zaliczeniem poprzez zaliczenie pisemne lub prezentację medialną.

Literatura:

J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, (szereg wydań);

„Studia nad dziejami Polskiej Historiografii Wojskowej”, Poznań (szereg tomów);

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Warszawa, Białystok (szereg tomów);

B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku, Poznań 2006;

K. Filipow, Falerystyka polska XVII-XIX w., Białystok 2004;

K. Filipow, Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki pamiątkowe i honorowe II Rzeczypospolitej (1919-1939); Warszawa 2019;

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: Nauki Pomocnicze Historii wojskowej. Zawiera szeroką gamę informacji podstawowych związanych z poznawaniem historii wojskowej poprzez nauki wspomagające.

Pełny opis:

Podstawowa znajomość nauk pomocniczych historii, która będzie przydatna w procesie dydaktycznym na specjalności historia wojskowa i służb mundurowych. Uzupełnienie wiedzy poprzez nowe dyscypliny wspomagające nieznane wcześniej. System zajęć konwersacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zakończenie zajęć zaliczeniem poprzez zaliczenie pisemne lub prezentację medialną.

Literatura:

J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, (szereg wydań);

„Studia nad dziejami Polskiej Historiografii Wojskowej”, Poznań (szereg tomów);

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Warszawa, Białystok (szereg tomów);

B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku, Poznań 2006;

K. Filipow, Falerystyka polska XVII-XIX w., Białystok 2004;

K. Filipow, Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki pamiątkowe i honorowe II Rzeczypospolitej (1919-1939); Warszawa 2019;

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.