Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w warsztacie historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1TIN Kod Erasmus / ISCED: 11.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna w warsztacie historyka
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność obsługi komputera.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z możliwościami edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel i MS PowerPoint.

Zapoznanie z możliwościami oprogramowania dostępnego w chmurze.

Wyszukiwanie informacji w internecie i ich samodzielna analiza.

Zastosowanie możliwości powyższych programów w praktyce.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów Historia

Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Kształcenia ogólnego, obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

MS Word

Edycja dokumentów: wyszukiwanie fragmentów tekstu, powtarzanie ostatnio wykonanych czynności, formatowanie tekstu (czcionka, symbole, wyrównywanie, odstępy, podziały…), numerowanie, obiekty graficzne.

Praca z tekstem: listy punktowane i numerowane (wypunktowanie, numerowanie elementów, style wypunktowania, usuwanie wypunktowania i numerów…), kolumny, nagłówki i stopki (tworzenie, ustawianie, usuwanie), podpisy, przypisy, autopodsumowanie.

Style i szablony: style (typy, tworzenie, modyfikacja, usuwanie…), szablony (- | | -).

Tabele: tworzenie tabel (sposoby tworzenia, wypełnianie…), edytowanie i formatowanie tabel (edycja, formatowanie, właściwości tabel…), pasek narzędzi Tabele i krawędzie, obramowanie i cieniowanie tabel.

Konspekty, spisy treści i indeksy: czym jest konspekt?, tworzenie i modyfikowanie konspektów (poziomy), tworzenie spisu treści, tworzenie spis ilustracji, tworzenie indeksu.

Edycja programu: opcje edycji dokumentu, zakładki , sprawdzanie pisowni, szybkie wstawianie tekstu, zmiana wielkości liter, edytor równań, korespondencja seryjna.

MS Excel

Edycja arkuszy: zawartość komórki (wstawianie i usuwanie, kopiowanie), serie danych i opcja Autowypełnianie, kopiowanie formuł, przenoszenie komórek, wycofywanie, powtarzanie i ponawianie operacji.

Funkcje: budowa funkcji, argumenty funkcji, wprowadzanie funkcji, funkcje matematyczne i trygonometryczne, statystyczne, finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe.

Formatowanie komórek: formatowanie liczb, czcionek, obramowania i cieniowanie, style, formatowanie warunkowe, szerokość kolumn i wysokość wierszy, Autodopasowanie, Autoformatowanie, usuwanie formatowania z komórek.

Wykresy oraz obiekty graficzne: pasek narzędzi rysowania, rysowanie i wstawianie obrazów, kreator wykresów, dane a wykres, serie danych i punkty, elementy wykresu, typy i opcje wykresów, tytuły, osie, linie siatki, legenda, etykiety danych, tabela danych, formatowanie elementów wykresu.

Narzędzia przydatne do edycji: polecenie Autofiltr, filtry zaawansowane, sortowanie, blokowanie, szukaj wyniku, solver.

MS PowerPoint

Tworzenie Prezentacji: projektowanie, przejścia, animacje, wstawianie dźwięków, plików wideo i obrazów.

MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji: przejścia, animacje, dodawanie plików audio, wideo i obrazów.

Oprogramowanie w chmurze:

Praca z dokumentami i narzędziami google, microsoft, prezi dostępnymi online.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 75 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 37,5 godz.

Literatura:

Microsoft Office Word 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Microsoft Office Excel 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Word 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Excel 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Zachęcam do korzystania z pomocy technicznej:

Będąc w programie (Word, Excel) naciskamy F1 – jest to Pomoc techniczna producenta – http://office.microsoft.com/pl-pl/ – pytania i odpowiedzi na rozmaite problemy dotyczące całego pakietu MS.

Tutoriale dostępne w internecie.

Efekty uczenia się:

KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK4, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami graficznymi.

Tworzy bazy danych oraz korzysta z internetowych baz danych.

Obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji.

Wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania i przedstawiania wyników swojej pracy.

Wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów.

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Wyciąga i formułuje wnioski będą wynikiem analizy uzyskanych informacji oraz potrafi je zaprezentować z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Wejściówki rozpoczynające większość zajęć, służące poprawie systematyczności oraz umożliwiające podniesienie oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Obecność na zajęciach - dopuszczalna jedna godzina nieobecności na zajęciach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Przeździecki
Prowadzący grup: Mirosław Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z możliwościami edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel i MS PowerPoint.

Zapoznanie z możliwościami oprogramowania dostępnego w chmurze.

Wyszukiwanie informacji w internecie i ich samodzielna analiza.

Zastosowanie możliwości powyższych programów w praktyce.

Pełny opis:

MS Word

Edycja dokumentów: wyszukiwanie fragmentów tekstu, powtarzanie ostatnio wykonanych czynności, formatowanie tekstu (czcionka, symbole, wyrównywanie, odstępy, podziały…), numerowanie, obiekty graficzne.

Praca z tekstem: listy punktowane i numerowane (wypunktowanie, numerowanie elementów, style wypunktowania, usuwanie wypunktowania i numerów…), kolumny, nagłówki i stopki (tworzenie, ustawianie, usuwanie), podpisy, przypisy, autopodsumowanie.

Style i szablony: style (typy, tworzenie, modyfikacja, usuwanie…), szablony (- | | -).

Tabele: tworzenie tabel (sposoby tworzenia, wypełnianie…), edytowanie i formatowanie tabel (edycja, formatowanie, właściwości tabel…), pasek narzędzi Tabele i krawędzie, obramowanie i cieniowanie tabel.

Konspekty, spisy treści i indeksy: czym jest konspekt?, tworzenie i modyfikowanie konspektów (poziomy), tworzenie spisu treści, tworzenie spis ilustracji, tworzenie indeksu.

Edycja programu: opcje edycji dokumentu, zakładki , sprawdzanie pisowni, szybkie wstawianie tekstu, zmiana wielkości liter, edytor równań, korespondencja seryjna.

MS Excel

Edycja arkuszy: zawartość komórki (wstawianie i usuwanie, kopiowanie), serie danych i opcja Autowypełnianie, kopiowanie formuł, przenoszenie komórek, wycofywanie, powtarzanie i ponawianie operacji.

Funkcje: budowa funkcji, argumenty funkcji, wprowadzanie funkcji, funkcje matematyczne i trygonometryczne, statystyczne, finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe.

Formatowanie komórek: formatowanie liczb, czcionek, obramowania i cieniowanie, style, formatowanie warunkowe, szerokość kolumn i wysokość wierszy, Autodopasowanie, Autoformatowanie, usuwanie formatowania z komórek.

Wykresy oraz obiekty graficzne: pasek narzędzi rysowania, rysowanie i wstawianie obrazów, kreator wykresów, dane a wykres, serie danych i punkty, elementy wykresu, typy i opcje wykresów, tytuły, osie, linie siatki, legenda, etykiety danych, tabela danych, formatowanie elementów wykresu.

Narzędzia przydatne do edycji: polecenie Autofiltr, filtry zaawansowane, sortowanie, blokowanie, szukaj wyniku, solver.

MS PowerPoint

Tworzenie Prezentacji: projektowanie, przejścia, animacje, wstawianie dźwięków, plików wideo i obrazów.

MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji: przejścia, animacje, dodawanie plików audio, wideo i obrazów.

Oprogramowanie w chmurze:

Praca z dokumentami i narzędziami google, microsoft, prezi dostępnymi online.

Literatura:

Microsoft Office Word 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Microsoft Office Excel 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Word 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Excel 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Zachęcam do korzystania z pomocy technicznej:

Będąc w programie (Word, Excel) naciskamy F1 – jest to Pomoc techniczna producenta – http://office.microsoft.com/pl-pl/ – pytania i odpowiedzi na rozmaite problemy dotyczące całego pakietu MS.

Tutoriale dostępne w internecie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Przeździecki
Prowadzący grup: Mirosław Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z możliwościami edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel i MS PowerPoint.

Zapoznanie z możliwościami oprogramowania dostępnego w chmurze.

Wyszukiwanie informacji w internecie i ich samodzielna analiza.

Zastosowanie możliwości powyższych programów w praktyce.

Pełny opis:

MS Word

Edycja dokumentów: wyszukiwanie fragmentów tekstu, powtarzanie ostatnio wykonanych czynności, formatowanie tekstu (czcionka, symbole, wyrównywanie, odstępy, podziały…), numerowanie, obiekty graficzne.

Praca z tekstem: listy punktowane i numerowane (wypunktowanie, numerowanie elementów, style wypunktowania, usuwanie wypunktowania i numerów…), kolumny, nagłówki i stopki (tworzenie, ustawianie, usuwanie), podpisy, przypisy, autopodsumowanie.

Style i szablony: style (typy, tworzenie, modyfikacja, usuwanie…), szablony (- | | -).

Tabele: tworzenie tabel (sposoby tworzenia, wypełnianie…), edytowanie i formatowanie tabel (edycja, formatowanie, właściwości tabel…), pasek narzędzi Tabele i krawędzie, obramowanie i cieniowanie tabel.

Konspekty, spisy treści i indeksy: czym jest konspekt?, tworzenie i modyfikowanie konspektów (poziomy), tworzenie spisu treści, tworzenie spis ilustracji, tworzenie indeksu.

Edycja programu: opcje edycji dokumentu, zakładki , sprawdzanie pisowni, szybkie wstawianie tekstu, zmiana wielkości liter, edytor równań, korespondencja seryjna.

MS Excel

Edycja arkuszy: zawartość komórki (wstawianie i usuwanie, kopiowanie), serie danych i opcja Autowypełnianie, kopiowanie formuł, przenoszenie komórek, wycofywanie, powtarzanie i ponawianie operacji.

Funkcje: budowa funkcji, argumenty funkcji, wprowadzanie funkcji, funkcje matematyczne i trygonometryczne, statystyczne, finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe.

Formatowanie komórek: formatowanie liczb, czcionek, obramowania i cieniowanie, style, formatowanie warunkowe, szerokość kolumn i wysokość wierszy, Autodopasowanie, Autoformatowanie, usuwanie formatowania z komórek.

Wykresy oraz obiekty graficzne: pasek narzędzi rysowania, rysowanie i wstawianie obrazów, kreator wykresów, dane a wykres, serie danych i punkty, elementy wykresu, typy i opcje wykresów, tytuły, osie, linie siatki, legenda, etykiety danych, tabela danych, formatowanie elementów wykresu.

Narzędzia przydatne do edycji: polecenie Autofiltr, filtry zaawansowane, sortowanie, blokowanie, szukaj wyniku, solver.

MS PowerPoint

Tworzenie Prezentacji: projektowanie, przejścia, animacje, wstawianie dźwięków, plików wideo i obrazów.

MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji: przejścia, animacje, dodawanie plików audio, wideo i obrazów.

Oprogramowanie w chmurze:

Praca z dokumentami i narzędziami google, microsoft, prezi dostępnymi online.

Literatura:

Microsoft Office Word 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Microsoft Office Excel 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Word 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Excel 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Zachęcam do korzystania z pomocy technicznej:

Będąc w programie (Word, Excel) naciskamy F1 – jest to Pomoc techniczna producenta – http://office.microsoft.com/pl-pl/ – pytania i odpowiedzi na rozmaite problemy dotyczące całego pakietu MS.

Tutoriale dostępne w internecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.