Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1JRO Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Pełny opis:

Język rosyjski

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek: Historia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1JRO

Przedmiot podstawowy. MK_1

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/ I semestr studiów

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego na poziomie minimum B1.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 30 godz.; przygotowanie do egzaminu: 10 godz.; udział w konsultacjach: 5 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 h = 1,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 40 h = 1,6 pkt ECTS

Literatura:

Малянов Д., Мертвых индейцев пересчитали, [online: https://www.gazeta.ru/science/2011/12/06_a_3859942.shtml].

Гагин И. А., О значении и сущности понятия «Брак» в международной политике Восточной Европы XI-XII вв, [online: https://cyberleninka.ru/article/n/o-znachenii-i-suschnosti-ponyatiya-brak-v-mezhdunarodnoy-politike-vostochnoy-evropy-xi-xii-vv].

Щемелинин Н., Династические браки Романовых: их влияние на внешнюю политику Российского государства, [online: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/02/16/dinasticheskie-braki-romanovykh-ikh-vliyanie-na-vneshnyuyu-politiku].

Афанасьева Н. Д., Захарченко С. С., Право, Санкт-Петербург 2012.

Польша снова возглавила Совет Безопасности ООН, [online: https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2349269,%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%9e%d0%9e%d0%9d].

Эстетическое воспитание в любом возрасте, [online: https://newtonew.com/culture/aesthetics].

Искусство Древнего Египта, [online: http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/2_1_iskusstvo_drevnego_egipta.html].

Административное деление Польши, [online: http://old.polska.ru/polska/geografia/wojewodstwa.html].

Efekty uczenia się:

KP7_UK2: Potrafi komunikować się w wybranym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

KP7_UO2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

KP7_KR3: Jest gotów do poszanowania odmiennych od własnych teorii i poglądów oraz prowadzenia polemiki z nimi w sposób etyczny i kulturalny.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie sprawności mówienia. Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny po I semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.