Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze w warsztacie historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1NPWH Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze w warsztacie historyka
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą nauk pomocniczych w warsztacie historyka, specyfiką poszczególnych przedmiotów i sposobem ich wykorzystywania w trakcie prowadzenia badań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

podstawowa wiedza na temat klasyfikacji, specyfiki i charakteru źródeł

historycznych, uzyskana w ramach zajęć z „Vademecum studiów historycznych” (realizowanych w I semestrze I roku studiów); znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na wyszukanie i zrozumienie treści odpowiednich informacji źródłowych

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 100 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

50

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 (lub inne wydanie)

J. Arentowicz, Miary polskie, Warszawa 1972

W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 1970.

S. Arnold, Geografia historyczna, Warszawa 1951.

W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

K. Maleczyński, B. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.

R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964.

M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG6, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_KK1, KP7_KR2, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

formuła wykładu połączona z dyskusją nad tekstami czy zagadnieniami; prezentacja multimedialna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda, Jakub Grodzki, Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 (lub inne wydanie)

J. Arentowicz, Miary polskie, Warszawa 1972

W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 1970.

S. Arnold, Geografia historyczna, Warszawa 1951.

W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

K. Maleczyński, B. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.

R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964.

M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.