Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład z historii XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1WHDW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład z historii XX wieku
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii XX w. Zasadnicza część wykładów dotyczyć będzie historii stosunków społeczno-politycznych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim na przełomie XIX i XX w.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok studiów IV, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu

Metody dydaktyczne: wykład, wykład online z wykorzystaniem platformy Blackoboard Collaborate, dyskusja

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładzie: 30 h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 30 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 1, Białystok 2009.

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 2, Białystok-Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

- P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001.

- E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007.

- E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.-

- C. Żołędowski, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG4, KP7_WG6, KP7_WG8, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK2, KP7_KO2, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.