Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne w warsztacie naukowym historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2NSWH Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne w warsztacie naukowym historyka
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania warsztatu i dorobku wybranych nauk społecznych w badaniach historycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów II, semestr zimowy

Wymagania wstępne - znajomość metodologii historii (z zakresu przedmiotów: vademecum studiów historycznych oraz historia historiografii z elementami metodologii)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, nauczanie na odległość - wykład na platformie Blackboard Collaborate

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.,

- o charakterze praktycznym: 50 godz.

Literatura:

E. Babbie, Podstawy nauk społecznych, Warszawa 2008.

P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG5, KP7_WG9, KP7_WG10, KP7_WK1, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UW4, KP7_UK1, KP7_KK1, KP7_KK3, KP7_KO1, KP7_KR2, KP7_KR3, KP7_KR4, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Joanna Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.