Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie. Wybrane problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2PF2 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie. Wybrane problemy
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o zróżnicowaniu religijnym i etnicznym świata na przestrzeni dziejów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Obecnie wiedza o Kościołach skupiających natywnych użytkowników języka aramejskiego jest bardzo niewielka i ogranicza się przeważnie do wąskich środowisk orientalistycznych. Tymczasem rola, jaką Kościoły te odegrały w rozwoju chrześcijaństwa i cywilizacji światowej, jest ogromna. Największe z nich to Kościół Syriacko-Prawosławny należący do grupy Orientalnych Kościołów Prawosławnych oraz Asyryjski Kościół Wschodu, który nie pozostaje w jedności z żadnym innym Kościołem1. Kościoły te przyczyniły się do chrystianizacji i rozwoju narodów Bliskiego Wschodu i Azji, wychodząc daleko poza ramy swojego kręgu kulturowego i językowego

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne. Cel zajęć. Podstawowe pojęcia. Literatura;

2. Sobory Kościoła niepodzielonego;

3. Pentarchia;

4. Chrześcijaństwo w kulturze arabskiej. Wybrane problemy;

5. Kościoły asyryjskie i chaldejskie;

6. Kościoły antiocheńskie i syryjskie;

7. Ortodoksyjny Kościół Koptyjski cz. 1;

8. Ortodoksyjny Kościół Koptyjski cz. 2. Katolicki Kościół koptyjski;

9. Kościoły aleksandryjskie;

10. Kościoły jerozolimskie;

11. Kościoły Indii i Kaukazu;

12. Asyryjczycy i Aramejczycy. Współczesna tożsamość religijna i narodowa;

13. Społeczno-polityczna sytuacja Asyryjczyków na pograniczu Syrii, Turcji, Iranu i Iraku;

14. Chrześcijaństwo a wolność religijna na Bliskim Wschodzie. Perspektywa współczesna;

15. Zaliczenie przedmiotu;

Literatura:

Atiya Aziz s., Historia Kościołów Wschodu, Warszawa 1979;

Bendza M, Szymaniuk A., Starożytne patriarchaty prawosławne, Białystok 2005;

Dąbrowski R., Osobliwości w Kościołach Wschodnich, Lublin 1962;

Kościelniak K., , XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej, t. 1: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo w Arabii do Mahometa († 632), Kraków 2000;

Kościoły Wschodnie, red. J. Drabina, Zeszyty Naukowe, Religioznawstwo 1999, 32;

Moch M., Swoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów w arabskich tekstach kultury, Warszawa 2013;

Robertson R. G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Kraków 2005;

Rosiak D., Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Wołowiec 2015 Tam też obszerna literatura: s. 411-414);

Starowieyski M., Nasi bracia chrześcijanie Wschodu, Kraków 2021;

Woźniak M., Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej, Łódź 2014;

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji wiedzy będzie praca pisemna na temat uzgodniony z prowadzącym, napisana w oparciu o książkę: D. Rosiak, Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Wołowiec 2015, oraz inne pozycje samodzielnie wybrane przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.