Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka rosyjskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2JRO1 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka rosyjskiego 1
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji. Uczestnik zajęć rozwija umiejętność mówienia, słuchania ze zrozumieniem oraz czytania w j. rosyjskim. Rozumie podstawową informacje na wyznaczone tematy zgodnie z normą literacką; rozumie treści wypowiedzi potocznych i profesjonalnych; potrafi kontaktować się z osobami w sytuacjach dnia codziennego; bez przygotowania może uczestniczyć w dialogach na znane tematy.

Student powinien posiadać kompetencje z zakresu: mówienia, czytania, pisania i rozumienia.

Nauka języka rosyjskiego na poziomie A2 (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł MSM1_14 Językowy, przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: Stosunki Międzynarodowe, 2 rok, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Kompetencje językowe w zakresie: mówienia, rozumienia, czytania i pisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

1. M. Dąbrowska, M. Zyberta, Novyje vstreczi 1, WSiP 2012

2. M. Dąbrowska, M. Zyberta, Novyje vstreczi 1 - zeszyt ćwiczeń, WSiP 2012

3. Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007.

4.Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa,

1999.

5. Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego. WSiP,Warszawa,1999.

Efekty uczenia się:

K_U17: Potrafi przygotować najprostsze wypowiedzi ustne i pisemne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, akcentuacyjnych, intonacyjnych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki.

K_K03: Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

K_K05: Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń.

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po III semestrze.

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach, forma pisemna, zdalnie, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kosior, Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Danuta Kosior, Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł MSM1_14 Językowy, przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: Stosunki Międzynarodowe, 2 rok, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Kompetencje językowe w zakresie: mówienia, rozumienia, czytania i pisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

1. M. Dąbrowska, M. Zyberta, Novyje vstreczi 1, WSiP 2012

2. M. Dąbrowska, M. Zyberta, Novyje vstreczi 1 - zeszyt ćwiczeń, WSiP 2012

3. Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007.

4.Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa,

1999.

5. Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego. WSiP,Warszawa,1999.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł MSM1_14 Językowy, przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: Stosunki Międzynarodowe, 2 rok, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Kompetencje językowe w zakresie: mówienia, rozumienia, czytania i pisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

1. M. Dąbrowska, M. Zyberta, Novyje vstreczi 1, WSiP 2012

2. M. Dąbrowska, M. Zyberta, Novyje vstreczi 1 - zeszyt ćwiczeń, WSiP 2012

3. Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007.

4.Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa,

1999.

5. Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego. WSiP,Warszawa,1999.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.