Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne państw postradzieckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2SPPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw postradzieckich
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

1. System polityczny istota - zagadnienia teoretyczne

2. Obszar postradziecki - charakterystyka regionu

3. System polityczny ZSRR i jego ewolucja

4. System polityczny Rosji w latach 90.

5. System polityczny Rosji w XXI wieku

6. System polityczny Ukrainy

7. System polityczny Białorusi

8. System polityczny Gruzji

9. Systemy polityczne Azerbejdżanu

10. System polityczny Kazachstanu

11. System polityczny Turkmenistanu

12. System polityczny Tadżykistanu i Kirgistanu

13. System polityczny Uzbekistanu

14. System polityczny Mołdawii i Armenii

15. Systemy polityczne parapaństw na obszarze postradzieckim

Literatura:

Systemy polityczne państw Azji Środkowej i Rosji - Piotr Pacek, Karolina Rak, wyd. Rytm 2020

A. Bartnicki, Borys Jelcyn - przywództwo w pułapce uwarunkowań. Mechanizmy zmiany i kontynuacji, Białystok 2016

Elżbieta Kużelewska, Adam R. Bartnicki, Model władzy w państwach postsowieckich, „Politeja”, nr 2 (41), Kraków 2016

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie aktywności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)