Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe USA po 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3GE Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe USA po 1945 r.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami i kierunkami rozwoju stosunków międzynarodowych USA po 1945 r.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają ewolucję pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki w systemie międzynarodowym, założenia polityki zagranicznej oraz główne kierunki aktywności USA na arenie światowej od 1945 r. do współczesności.

Pełny opis:

1. Pozycja USA w systemie międzynarodowym

2. Relacje transatlantyckie

3. Rywalizacja i współpraca między mocarstwami

4. USA w organizacjach międzynarodowych

5. Stosunki USA z wybranymi krajami:

• Stosunki amerykańsko-polskie

• Stosunki amerykańsko-niemieckie

• Stosunki amerykańsko-brytyjskie

• Stosunki amerykańsko-rosyjskie

• Stosunki amerykańsko-japońskie

• Stosunki amerykańsko-chińskie

• Stosunki amerykańsko-izraelskie

• Stosunki amerykańsko-irańskie

• Stosunki amerykańsko-saudyjskie

• Stosunki amerykańsko-meksykańskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

•Bartnicki A., Critchlow D., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - tom V 1945-1990, Warszawa 1995.

•Czornik K., Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis 2018”, T. 21, s. 59-88

•Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2020.

•Frankowski Paweł, Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.

•Michałek K., Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

•Michałek K., Mocarstwo - Historia Stanów Zjednoczonych 1945-1992, Warszawa 1995.

•Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Znak, Kraków 2004.

•Pugacewicz T., Teorie polityki zagranicznej. Perspektywy amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Kraków 2017.

•Waśko-Owsiejczuk E., Miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku w kontekście zacieśniania współpracy rosyjsko-chińskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 3, s. 69-83.

•Waśko-Owsiejczuk E., Europe's Position in US Security Policy at the beginning of the 21st century,“International and Security Studies” no.1, 2017, s.169-190.

•Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca:

•Bernacki W., Wlaszek A., Amerykomania T. 1 i T.2, Kraków 2009 i 2012.

•Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

•Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2012, Katowice 2012.

•Fiedler R. (2014), Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu, Przegląd Politologiczny, Numer 1, 2014, pp. 22-49

•Fiedler R., Polityka USA wobec Egiptu – ciągłość mimo wszystko, w: Problemy bezpieczeństwa, Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), pod red. R. Bani, K. Zdulski, Łódź 2016, s. 67-79.

•Kissinger H., Does America Need A Foreign Policy? Toward A Diplomacy For The 21 Century, New York 2002.

•Mania A., Pugacewicz T., Confronting the International Order: Changes in US Foreign Policy from the Perspective of American Power Elites, "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", t. 23, nr 1, 2019, s. 11-27.

•Spanier J., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Toruń 1998.

•Tokarski J., Neokonserwatyści a polityka USA w nowym wieku, Kraków 2006.

•Waśko-Owsiejczuk E., American Plans To Build Democracy In The Middle East After 9/11: The Case Of Iraq, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, Vol. 21, No. 1, 2018, pp. 11–32.

•Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

•Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja i współporaca mocarstw na obszarze Azji Centralnej, Krakowskie Studia Małopolskie nr 15/2011.

•Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

•Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018.

•Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, projekty indywidualne, sace study, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne.

Zaliczenie na ocenę - test - 20 pytań (70% oceny końcowej), przygotowanie referatu na temat stosunków USA z wybranym krajem (20%) oraz aktywność w trakcie zajęć (10%)

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają ewolucję pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki w systemie międzynarodowym, założenia polityki zagranicznej oraz główne kierunki aktywności USA na arenie światowej od 1945 r. do współczesności.

Pełny opis:

1. Pozycja USA w systemie międzynarodowym

2. Wpływ wyborów w USA na relacje międzynarodowe

3. Relacje transatlantyckie

4. Rywalizacja i współpraca między mocarstwami

5. USA w organizacjach międzynarodowych

6. Stosunki USA z wybranymi krajami:

• Stosunki amerykańsko-polskie

• Stosunki amerykańsko-niemieckie

• Stosunki amerykańsko-brytyjskie

• Stosunki amerykańsko-rosyjskie

• Stosunki amerykańsko-japońskie

• Stosunki amerykańsko-chińskie

• Stosunki amerykańsko-izraelskie

• Stosunki amerykańsko-irańskie

• Stosunki amerykańsko-saudyjskie

• Stosunki amerykańsko-meksykańskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

•Bartnicki A., Critchlow D., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - tom V 1945-1990, Warszawa 1995.

•Czornik K., Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis 2018”, T. 21, s. 59-88

•Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2020.

•Frankowski Paweł, Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.

•Michałek K., Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

•Michałek K., Mocarstwo - Historia Stanów Zjednoczonych 1945-1992, Warszawa 1995.

•Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Znak, Kraków 2004.

•Pugacewicz T., Teorie polityki zagranicznej. Perspektywy amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Kraków 2017.

•Waśko-Owsiejczuk E., Miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku w kontekście zacieśniania współpracy rosyjsko-chińskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 3, s. 69-83.

•Waśko-Owsiejczuk E., Europe's Position in US Security Policy at the beginning of the 21st century,“International and Security Studies” no.1, 2017, s.169-190.

•Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca:

•Bernacki W., Wlaszek A., Amerykomania T. 1 i T.2, Kraków 2009 i 2012.

•Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

•Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2012, Katowice 2012.

•Fiedler R. (2014), Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu, Przegląd Politologiczny, Numer 1, 2014, pp. 22-49

•Fiedler R., Polityka USA wobec Egiptu – ciągłość mimo wszystko, w: Problemy bezpieczeństwa, Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), pod red. R. Bani, K. Zdulski, Łódź 2016, s. 67-79.

•Kissinger H., Does America Need A Foreign Policy? Toward A Diplomacy For The 21 Century, New York 2002.

•Mania A., Pugacewicz T., Confronting the International Order: Changes in US Foreign Policy from the Perspective of American Power Elites, "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", t. 23, nr 1, 2019, s. 11-27.

•Spanier J., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Toruń 1998.

•Tokarski J., Neokonserwatyści a polityka USA w nowym wieku, Kraków 2006.

•Waśko-Owsiejczuk E., American Plans To Build Democracy In The Middle East After 9/11: The Case Of Iraq, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, Vol. 21, No. 1, 2018, pp. 11–32.

•Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

•Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja i współporaca mocarstw na obszarze Azji Centralnej, Krakowskie Studia Małopolskie nr 15/2011.

•Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

•Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018.

•Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.