Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata 1 (Bałkany)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3WSM1 Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata 1 (Bałkany)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest pokazanie roli i znaczenia dwóch postradzieckich regionów - Kaukazu i Azji Centralnej - w stosunkach międzynarodowych.

Strategiczne położenie oraz surowce uczyniły te regiony miejscem rywalizacji mocarstw o swoje strefy wpływów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kaukaz i Azja Centralna jest obszarem rywalizacji mocarstw o swoje strefy wpływów. Metodą osiągania celów jest wspieranie ruchów separatystycznych, kolorowych rewolucji, przewrotów, korumpowanie elit politycznych. Na Kaukazie najbardziej aktywni gracze spoza regionu to Rosja, USA, Turcja i Iran. W Azji Centralnej Rosja, Chiny i USA.

Pełny opis:

Wykład będzie dotyczyć takich problemów jak:

1. Rola czynników zewnętrznych w kreowaniu konfliktów na Kaukazie

2. Konflikt ormiańsko-azerski o Górski Karabach - implikacje międzynarodowe

3. Konsekwencje międzynarodowe separatyzmu osetyńskiego i abchaskiego

4. Wojna gruzińsko-rosyjska 2007 r.

5. Problem Czeczenii w stosunkach międzynarodowych

6. Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na kaukazie Południowym

7. Międzynarodowe projekty związane z wykorzystaniem surowców energetycznych Azerbejdżanu

8. Rola narodów Kaukazu w strukturach państwa islamskiego w Syrii i Iraku

9. Konflikty terytorialne między państwami Azji Centralnej

10. Państwa Azji Centralnej w polityce Federacji Rosyjskiej

11. Państwa Azji Centralnej wobec interwencji amerykańskiej w Afganistanie i Iraku

12. Międzynarodowe projekty wykorzystania zasobów surowcowych państw Azji Centralne

13. Chińskie projekty gospodarcze na obszarze Azji Centralnej

14. Specyfika polityki zagranicznej Turkmenistanu

15. Rola państw Azji Centralnej w Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Unii Euroazjatyckiej

Literatura:

Zygmunt Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Warszawa 1996.

Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo

Wojciech Materski, Gruzja, Warszawa 2007.

Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Polkowice 2014.

Aliyeva-Sztrauch Hijran, Wielka gra na Kaukazie Południowym,

http://www.geopolityka.org/analizy/hijran-aliyeva-sztrauch-wielka-gra-na-kaukazie-poludniowym

Asmus Roland, Mała wojna, która wstrząsnęła światem, Warszawa 2010.

Bieleń Stanisław, 2011. Siła motywacyjna w polityce Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011.

Bryc Agnieszka, Strategia międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w rejonie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka, Lublin 2011.

Svante E. Cornell, Roger N. McDermott, William D. O’Malley, Vladimir Socor, S. Frederick Starr, Regional Security in the South Caucasus: The Role of NATO, Central Asia-Caucasus Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore 2004.

Daśko Dominika, Polityka Federacji Rosyjskiej względem Armenii w latach 2004-2008, http://www.psz.pl/117-polityka/polityka-federacji-rosyjskiej-wzgledem-armenii-w-latach-2004-2008

Gruzja: Tbilisi – Waszyngton. Historia współpracy wojskowej, http://www.eastbook.eu/2012/02/14/gruzja-tbilisi-waszyngton-historia-wsp%C3%B3%C5%82pracy-wojskowej/

Mitchell Lincoln, Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia's Rose Revolution, University of Pennsylvania, Philadelphia 2009.

Musiałowicz Bartosz, Gruzja - wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kpuśniak, Lublin 2008.

Olchowski Jakub, Interesy Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka, Lublin 2011.

Potulski Jakub, Surowce energetyczne i linie przesyłowe jako przedmiot geopolityki Morza Kaspijskiego, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka Lublin 2011.

Rozmus Rafał, Czas na Iran - era Busha, http://www.psz.pl/168-archiwum/rafal-rozmus-czas-na-iran-era-busha

Simes Dmitri, Jak utracono Rosję, http://www.newsweek.pl/europa/jak-utracono-rosje,44391,1,1.html

Stępniewski Tomasz, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.

Suleymanov Rashad, Russian Navy conducting exercises in Caspian Sea, http://en.apa.az/azerbaijan-military/azerbaijan-army-azerbaijani-armed-forces/russian-navy-conducting-exercises-in-caspian-sea.html

Triantaphyllou Dimitrios, The “security paradoxes” in the Black Sea Region [in:] The Security Context in the Black Sea Region, ed. D. Triantaphyllou, New York 2010.

Blank Stephen, Energy, Economics, and Security in Central Asia: Russia and its Rivals, https://www.researchgate.net/publication/235151834_Energy_Economics_and_Security_in_Central_Asia_Russia_and_its_Rivals

Cierpiński Zbigniew, Kotlina Fergańska - rozsadnik "narkoislamizmu", http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu

Cutler Robert, The shattering of the sino-russian entente over the shape of Central Asia?, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/7060-analytical-articles-caci-analyst-2001-11-21-art-7060.html?tmpl=component&print=1

Cutler Robert, US-Russian strategic relations and the structuration of Central Asia, [in:] The Greater Middle East in Global Politics, International Studies in Sociology and Social Anthropology. Social Sciences, 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu polityki zagranicznej państw Azji Centralnej i Kaukazu

- zna historyczne uwarunkowania konfliktów w państwach postradzieckich regionów Azji Centralnej i Kaukazu

- posiada wiedzę na temat celów geopolitycznych mocarstw w regionach Azji Centralnej i Kaukazu

Umiejętności:

- samodzielnie zdobywa, utrwala i rozwija wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów nad obszarem Kaukazu i Azji Centralnej do opisu podstawowych problemów politycznych i kulturowych regionów

Kompetencje społeczne:

- student gotowy jest do oceny podstawowych priorytetów współczesnej polityki państw Kaukazu i Azji Centralnej

- formułowania sądów na temat podstawowych problemów politycznych dotyczących państw Kaukazu i Azji Centralnej i ich historycznych uwarunkowań

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w trakcie wykładu otrzymują propozycje analizowania przedstawionych problemów. Aktywność w trakcie zajęć stanowi jedno z kryterium do wystawienia oceny. Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Studenci losują 3 pytania spośród 30. Czas na napisanie odpowiedzi - 30 minut.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Łatyszonek
Prowadzący grup: Oleg Łatyszonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kaukaz i Azja Centralna jest obszarem rywalizacji mocarstw o swoje strefy wpływów. Metodą osiągania celów jest wspieranie ruchów separatystycznych, kolorowych rewolucji, przewrotów, korumpowanie elit politycznych. Na Kaukazie najbardziej aktywni gracze spoza regionu to Rosja, USA, Turcja i Iran. W Azji Centralnej Rosja, Chiny i USA.

Pełny opis:

Wykład będzie dotyczyć takich problemów jak:

1. Rola czynników zewnętrznych w kreowaniu konfliktów na Kaukazie

2. Konflikt ormiańsko-azerski o Górski Karabach - implikacje międzynarodowe

3. Konsekwencje międzynarodowe separatyzmu osetyńskiego i abchaskiego

4. Wojna gruzińsko-rosyjska 2007 r.

5. Problem Czeczenii w stosunkach międzynarodowych

6. Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na kaukazie Południowym

7. Międzynarodowe projekty związane z wykorzystaniem surowców energetycznych Azerbejdżanu

8. Rola narodów Kaukazu w strukturach państwa islamskiego w Syrii i Iraku

9. Konflikty terytorialne między państwami Azji Centralnej

10. Państwa Azji Centralnej w polityce Federacji Rosyjskiej

11. Państwa Azji Centralnej wobec interwencji amerykańskiej w Afganistanie i Iraku

12. Międzynarodowe projekty wykorzystania zasobów surowcowych państw Azji Centralne

13. Chińskie projekty gospodarcze na obszarze Azji Centralnej

14. Specyfika polityki zagranicznej Turkmenistanu

15. Rola państw Azji Centralnej w Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Unii Euroazjatyckiej

Literatura:

Zygmunt Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Warszawa 1996.

Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo

Wojciech Materski, Gruzja, Warszawa 2007.

Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Polkowice 2014.

Aliyeva-Sztrauch Hijran, Wielka gra na Kaukazie Południowym,

http://www.geopolityka.org/analizy/hijran-aliyeva-sztrauch-wielka-gra-na-kaukazie-poludniowym

Asmus Roland, Mała wojna, która wstrząsnęła światem, Warszawa 2010.

Bieleń Stanisław, 2011. Siła motywacyjna w polityce Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011.

Bryc Agnieszka, Strategia międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w rejonie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka, Lublin 2011.

Svante E. Cornell, Roger N. McDermott, William D. O’Malley, Vladimir Socor, S. Frederick Starr, Regional Security in the South Caucasus: The Role of NATO, Central Asia-Caucasus Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore 2004.

Daśko Dominika, Polityka Federacji Rosyjskiej względem Armenii w latach 2004-2008, http://www.psz.pl/117-polityka/polityka-federacji-rosyjskiej-wzgledem-armenii-w-latach-2004-2008

Gruzja: Tbilisi – Waszyngton. Historia współpracy wojskowej, http://www.eastbook.eu/2012/02/14/gruzja-tbilisi-waszyngton-historia-wsp%C3%B3%C5%82pracy-wojskowej/

Mitchell Lincoln, Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia's Rose Revolution, University of Pennsylvania, Philadelphia 2009.

Musiałowicz Bartosz, Gruzja - wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kpuśniak, Lublin 2008.

Olchowski Jakub, Interesy Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka, Lublin 2011.

Potulski Jakub, Surowce energetyczne i linie przesyłowe jako przedmiot geopolityki Morza Kaspijskiego, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka Lublin 2011.

Rozmus Rafał, Czas na Iran - era Busha, http://www.psz.pl/168-archiwum/rafal-rozmus-czas-na-iran-era-busha

Simes Dmitri, Jak utracono Rosję, http://www.newsweek.pl/europa/jak-utracono-rosje,44391,1,1.html

Stępniewski Tomasz, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.

Suleymanov Rashad, Russian Navy conducting exercises in Caspian Sea, http://en.apa.az/azerbaijan-military/azerbaijan-army-azerbaijani-armed-forces/russian-navy-conducting-exercises-in-caspian-sea.html

Triantaphyllou Dimitrios, The “security paradoxes” in the Black Sea Region [in:] The Security Context in the Black Sea Region, ed. D. Triantaphyllou, New York 2010.

Blank Stephen, Energy, Economics, and Security in Central Asia: Russia and its Rivals, https://www.researchgate.net/publication/235151834_Energy_Economics_and_Security_in_Central_Asia_Russia_and_its_Rivals

Cierpiński Zbigniew, Kotlina Fergańska - rozsadnik "narkoislamizmu", http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu

Cutler Robert, The shattering of the sino-russian entente over the shape of Central Asia?, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/7060-analytical-articles-caci-analyst-2001-11-21-art-7060.html?tmpl=component&print=1

Cutler Robert, US-Russian strategic relations and the structuration of Central Asia, [in:] The Greater Middle East in Global Politics, International Studies in Sociology and Social Anthropology. Social Sciences, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.