Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata 2 (Europa Wschodnia i Azja Centralna))

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3WSM3 Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata 2 (Europa Wschodnia i Azja Centralna))
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych aktorów, wydarzeń, tendencji i perspektyw w stosunkach międzynarodowych na obszarze Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Pełny opis:

1. Temat: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje (zajęcia nr 1-2)

Kryzys społeczno- gospodarczy i polityczny ZSRR. Próby reform i ich konsekwencje. Ruchy niepodległościowe w republikach. Rozwiązanie ZSRR i powstanie nowych, niepodległych państw.

2. Temat: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru poradzieckiego (zajęcia nr 3-5).

Międzynarodowa pozycja FR po upadku ZSRR. Doktryny polityki zagranicznej FR. Hard, soft i smart power w polityce zagranicznej FR.

3. Temat: Projekty integracyjne na obszarze poradzieckim (zajęcia nr 6-7).

WNP jako wielowymiarowa próba reintegracji obszaru poradzieckiego. Projekty integracji gospodarczej i współpraca w obszarze bezpieczeństwa.

4. Temat: Polityka zagraniczna państw obszaru poradzieckiego (zajęcia nr 8-10).

Ewolucja polityki zagranicznej państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej (Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu).

5. Temat: Państwowi i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim (zajęcia nr 11-12).

Zaangażowanie USA, Chin, Turcji i Iranu w regionie. Polityka NATO i UE wobec państw poradzieckich. Rola i znaczenie diaspor. Aktywność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

6. Temat: Problematyka bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego (zajęcia nr 13-14) .

Konflikty zbrojne na obszarze poradzieckim. Ruchy separatystyczne i tendencje do autonomizacji (Kaukaz Północny, casus syberyjskiego ,,świata tureckiego”, ruchy suwerenizacyjne islamskich narodów Powołoża). Radykalizm islamski.

7. Próba podsumowania (zajęcia nr 15).

Literatura:

Bibliografia: (zaznaczono lektury obowiązkowe)

Temat: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje.

Lektura obowiązkowa: J. Potulski, „Rosja wyparta z Europy” – konsekwencje dla porządku międzynarodowego na progu XXI w., ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1/2010, s. 97-110, https://core.ac.uk/download/pdf/154446949.pdf

Lektury uzupełniające: J. Diec, Funkcje syndromu postradzieckiego w pozimnowojennym ładzie międzynarodowym, Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy, pod red. J. Dieca, Kraków 2011, s. 95- 113.

T. Łoś- Nowak, Federacja Rosyjska i ład międzynarodowy, [w:] Na gruzach imperium. W stronę ładu międzynarodowego w społeczno- politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. A. Stępień- Kuczyńskiej i M. Słowikowskiego, Łódź 2012, s. 91- 132.

Temat: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Lektury obowiązkowe: J. Darczewska, Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej. Dokumenty strategiczne, ,,Prace OSW” 2016.

K. Kłysiński, P. Żochowski, Koniec mitu bratniej Białorusi. Uwarunkowania i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku, ,,Prace OSW” 2016.

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, ,,Prace OSW” 2006.

W. Rodkiewicz, Bliskowschodnia polityka Rosji. Regionalne ambicje, globalne cele, ,,PRACE OSW” 2017.

Lektury uzupełniające: A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:]Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s. 42-57.

I. Topolski, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013.

I. Topolski, Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004, s. 165- 210.

K. Łastawski, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 55- 72.

M. Minkina, Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej. Geneza- istota- skutki, Siedlce 2018, s. 40- 58.

S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

Temat: Projekty integracyjne na obszarze poradzieckim.

Lektury obowiązkowe: A. Szabaciuk, Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, Rok 12(2014), zeszyt 5, s.75- 96.

I. Wiśniewska, Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, ,,Prace OSW” 2013.

W. Konończuk, Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991-2006, ,,Prace OSW” 2007.

Lektury uzupełniające: A.Stępień- Kuczyńska, M. Słowikowski, Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Na gruzach imperium. W stronę ładu międzynarodowego w społeczno- politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. A. Stępień- Kuczyńskiej i M. Słowikowskiego, Łódź 2012, s.133-180.

Temat: Polityka zagraniczna państw obszaru poradzieckiego.

Lektury obowiązkowe:E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.

K. Całus, Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, ,,Prace OSW” 2016.

W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, ,,Prace OSW” 2014.

K. Strachota, A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna. Dorobek dwudziestolecia, ,,Prace OSW” 2013.

Lektury uzupełniające:

K. Strachota, Kirgistan wobec problemów bezpieczeństwa regionalnego, [w:] Kirgistan. Historia- społeczeństwo- polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2004, s. 796- 805.

T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2005, s. 188- 209 (część: Konsens wokół polityki zagranicznej).

M. Kaszuba, W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki, Siedlce 2017.

A. Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013, s. 377-425.

M. Kuryłowicz, Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, Kraków 2014, s. 117-188.

Temat: Państwowi i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim.

Lektury uzupełniające:

M. Pietrasiak, Chiny- Rosja. Determinanty stosunków wzajemnych po rozpadzie ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy, pod red. J. Dieca, Kraków 2011, s.501- 515.

P. Nieczuja- Ostrowski, Religia w polityce w państwach Kaukazu Południowego, [w:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin 2013, s.285- 301.

A. Włodkowska, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.58-73.

D. Mierzejewski, Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec wybranych państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.74- 85.

K. Zasztowt, Stosunki Turcji z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.86-96.

A. Bryc, Polityka Iranu na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.97-114.

M. Świdziński, Polityka paktu północnoatlantyckiego na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.128-136.

Temat: Problematyka bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego.

Lektury obowiązkowe: A.Legucka, ,,Rozmrażanie konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, Rok 11(2013), zeszyt 4, s. 81-108.

Sz. Kardaś, Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy, ,,Prace OSW” 2017.

J. Lang, M. Falkowski, Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu. Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu, ,,Prace OSW” 2014.

Lektury uzupełniające: A. Legucka, Czynnik religijny w poradzieckich konfliktach zbrojnych, [w:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin 2013, s. 65- 80.

A. Wierzbicki, Tożsamość i separatyzm Rosjan oraz ludności rosyjskojęzycznej w Azji Centralnej, [w:] Tożsamości, postawy społeczno- polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postardzieckim, red. V. Kurganskaa, A. Wierzbicki, P. Załęski, Warszawa 2013, s. 15- 44.

A. Wierzbicki, Tożsamość i separatyzmy na Powołożu, [w:] Tożsamości, postawy społeczno- polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postardzieckim, red. V. Kurganskaa, A. Wierzbicki, P. Załęski, Warszawa 2013, s.147- 192.

K. Rybka- Iwańska, Tożsamości i separatyzmy etniczne na Kaukazie Południowym. Studium przypadku Gruzji, [w:] Tożsamości, postawy społeczno- polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postardzieckim, red. V. Kurganskaa, A. Wierzbicki, P. Załęski, Warszawa 2013, s.193-224.

P. Altman, Separatyzm w Republice Mołdowy, [w:] Tożsamości, postawy społeczno- polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postardzieckim, red. V. Kurganskaa, A. Wierzbicki, P. Załęski, Warszawa 2013, s.225-260.

M. Falkowski, Problemy bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.186-210.

D. Więcław, Problemy bezpieczeństwa w Azji Środkowej, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s.211-226.

M. Musioł, Problemy bezpieczeństwa w obszarze Kotliny Fergańskiej i ich znaczenie w kontekście centralnoazjatyckiego dylematu bezpieczeństwa, [w:] Azja Centralna. Tożsamość, naród, polityka, red. N. Shukuralieva, Kraków 2018, s. 231-248.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.