Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomacja w III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2DRP Kod Erasmus / ISCED: 14.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja w III RP
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dzieje dyplomacji Trzeciej Rzeczpospolitej

Skrócony opis:

Organizacja i funkcjonowanie dyplomacji Trzeciej Rzeczpospolitej

Pełny opis:

Po 1989 r. Trzecia Rzeczpospolita odziedziczyła struktury dyplomacji po PRL, jednakże kierownictwo resortu dołożyło wielu starań, aby dostosować go do nowych warunków. Przedmiotem zajęć jest omówienie struktury organizacyjnej służby dyplomatycznej oraz jej głównych zadań na tle polityki zagranicznej Trzeciej Rzeczpospolitej.

Literatura:

B. Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006

M. Pierzchała, Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów, Toruń 2016

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

R. Sikorski, Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji, Kraków 2018

Świat według Mellera. Życie i polityka:" ku przyszłości. Ze Stefanem Mellerem rozmawia Michał Komar, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- specyfikę stosunków międzynarodowych polegającą na ich interdyscyplinarnym charakterze

- kluczowe uwarunkowania historyczne i społeczne stosunków międzynarodowych

- dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

- dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata

- rozszerzony zakres norm i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym

- dogłębnie historyczne uwarunkowania celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych

Student potrafi

- samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, - stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych

- prowadzić debatę oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

- współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

- organizować prace zespołu polegające na wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i integrowaniu informacji z różnych źródeł

Student gotów jest do

- krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

- zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

- dostrzegania problemów i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem wybranego zawodu

- ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i działania oraz rzetelności i uczciwości w sytuacji sporu ideowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Marek Orciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Organizacja i funkcjonowanie dyplomacji Trzeciej Rzeczpospolitej

Pełny opis:

Po 1989 r. Trzecia Rzeczpospolita odziedziczyła struktury dyplomacji po PRL, jednakże kierownictwo resortu dołożyło wielu starań, aby dostosować go do nowych warunków. Przedmiotem zajęć jest omówienie struktury organizacyjnej służby dyplomatycznej oraz jej głównych zadań na tle polityki zagranicznej Trzeciej Rzeczpospolitej.

Literatura:

B. Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006

M. Pierzchała, Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów, Toruń 2016

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

R. Sikorski, Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji, Kraków 2018

Świat według Mellera. Życie i polityka:" ku przyszłości. Ze Stefanem Mellerem rozmawia Michał Komar, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.