Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język chiński cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-3JCH4 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Język chiński cz.4
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykształcenie podstawowych umiejętności i sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od podstaw

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, otaczającego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy, proste zdania. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca powtórzy wypowiedzi w wolnym tempie. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb, znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań. Potrafi napisać krótki, prosty tekst.

Literatura:

Podręcznik "Mówimy po chińsku" Lin Kai- yu, Katarzyna Pawlak, Wiedza Powszechna (wydanie II)

New Practical Chinese Reader textbook 1

Materiały własne wykładowcy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

posiada umiejętności

-komunikuje się w prostych sytuacjach społecznych

-identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku

wiedza

-posiada zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka

- posiada podstawowa wiedzę dotyczącą opisu systemu języka

kompetencje społeczne

- potrafi współpracować w grupie

-zna strategię uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się

-zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy

-wyniki sprawdzianów

- aktywność na zajęciach

-w semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30 x 2 godzin) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia

Egzamin skłda się z dwóch części

- część pisemna

- część ustna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jóźwik
Prowadzący grup: Danuta Jóźwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.