Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka historyczna na obszarze państw postradzieckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-3PHO Kod Erasmus / ISCED: 11.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka historyczna na obszarze państw postradzieckich
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Charakterystyka polityki historycznej państw postradzieckich

Pełny opis:

Pojęcie polityki historycznej. Sowieckie dziedzictwo. Jak pogodzić "białą" i czerwoną" tradycję - polityka historyczna Rosji. Jakiej historii potrzebuje Ukraina. Między białorusizacją a neostalinizmem - polityka historyczna Białorusi. Litwa dawne imperium i problem Wina. "Narody bez historii": polityka historyczna Łotwy i Estonii. Przypadek szczególny - Mołdowa. Polityka historyczna Gruzji. W śmiertelnym uścisku - Armenia i Azerbejdżan. Kazachstan - dziedzictwo Czyngis chana. Uzbekistan - dziedzictwo Tamerlana. Tadżykistan - ostatni szaniec Iranu w Azji Środkowej. Polityka historyczna Kirgistanu i Turkmenistanu.

Literatura:

T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku 16 do połowy 17 w., Warszawa 1985.

Gumilow Lew, Od Rusi do Rosji, Warszawa 2004.

Hrycak Jarosław, Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009.

Korczak Lidia, Litwa-przechowana tożsamość, Kraków 1998.

Kosman Marceli, Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewkich XIV – XX w., Warszawa 1992.

Krawcewicz Aleksander, Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok 2003.

Łatyszonek Oleg, Od Rusinów Białych do Białorusinów, Białystok 2006.

Pawluczuk Włodzimierz, Ukraina – polityka i mistyka, Kraków 1998.

Radzik Ryszard, Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.

Radzik Ryszard, Kim są Białorusini, Toruń 2002.

Radzik Ryszard, Białorusini między Wschodem a Zachodem, Lublin 2012.

Riabczuk Mykoła, Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2002.

Riabczuk Mykoła, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.

Stryjek Tomasz, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość. Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007.

Studenna-Strukwa Marta, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.

Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, Gdańsk-Warszawa 2009.

Ukraiński Palimsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską, Wrocław 2013.

Wilson Andrew, Ukraińcy, Warszawa 2002.

Wisner Henryk, Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu, Olsztyn 1991.

Wyszyński Robert, Narodziny czy śmierć narodu. Narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedzą zakresu historii i kultury państw postradzieckich.

Student zna najważniejsze wydarzenia i procesy historyczne, które wpływają na aktualne wydarzenia zachodzące na obszarze postradzieckim

Student ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji krajów postradzieckich oraz odnoszących się do niej publikacji

Student rozumie znaczeniei historycznych uwarunkowań współczesnej sytuacji poszczególnych krajów postradzieckich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Łatyszonek, Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Oleg Łatyszonek, Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.